Ontwikkelingen rondom Waterdunen

In de periode 2013 tot 2018 zijn er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd op gebied van aanleggen van nieuwe infrastructuur. Zo zijn wegen opnieuw gereconstrueerd, is er een fietspad rondom Waterdunen aangebracht en is een grote parkeerplaats aangelegd.

Vernieuwde vogeltelpost Waterdunen

Reconstructie wegen

Bij het aanleggen van een nieuw natuurgebied worden oude wegen soms overbodig of is het noodzakelijk om nieuwe wegen te reconstrueren.

Aanleg Nieuwe Slikkenburgseweg

Fietspad en ringsloot rondom Waterdunen aanleggen

Rondom Waterdunen is een fietspad aangelegd. Daarnaast is er een brede ringsloot rondom Waterdunen aangelegd voor het maken van een grens tussen zoet en zout water.

Foto Fietspad Waterdunen

Vernieuwde vogeltelpost

De oude vogeltelpost moest wijken voor de kustversterking. In april 2014 is de vernieuwde vogeltelpost op de dijk aan de Nieuwe Sluisweg geopend

Foto aanleg vogeltelpost