Realisatie natuurgebied

Na het afronden van het munitieonderzoek zijn in 2013 de eerste grote geulen uitgegraven. De grond die hierbij vrij kwam, is vervolgens grotendeels verwerkt in de verhoging van de zeedijk en de aanleg van het 300 meter brede klimaatduin. In 2014, 2015 en 2016 is wederom veel grond verzet met het verder uitgraven van het krekenstelsel en het ophogen van de eilanden. Zo ontstonden de eerste contouren van Waterdunen.

Aanleg natuurgebied Waterdunen

Afgraven krekenstelsel

In 2014, 2015 en 2016 is veel grond verzet met het verder uitgraven van het krekenstelsel. Zo ontstonden de eerste contouren van Waterdunen.

Eerste kreken zijn zichtbaar Waterdunen

Broedeilanden

Centraal in Waterdunen liggen de broedeilanden. De grond die vrijkwam bij het afgraven van de geulen en kreken is gebruikt voor het aanleggen van deze eilanden.

Vogeleilanden schelpenlaag

Aanleg duinvallei

De duinvallei werd in 2016/2017 ingericht en typische duinbegroeiing zoals helmgras is ingeplant.

Duingebied Waterdunen

Bouw Kustlaboratorium

Het Kustlaboratorium is een initiatief van Stichting Het Zeeuwse Landschap. De natuurorganisatie wil laten zien dat er in harmonie met landschap en natuur geëxperimenteerd kan worden. De realisatie van het Kustlaboratorium is eind 2016 van start gegaan.

Kustlab Waterdunen