Werkzaamheden beginfase

Een natuurgebied is niet zomaar aangelegd. In de periode van 2012 tot 2014 zijn er in Waterdunen voorbereidende (grond)werkzaamheden uitgevoerd. Zo moest het terrein van de voormalige camping De Napeleon Hoeve worden geruimd en zijn er daarna munitieonderzoeken uitgevoerd en hebben er archeologische onderzoeken plaatsgevonden.

Foto Napeleonhoeve na de sloop

Versterking van de kust

In 2013 begon het afgraven van de voormalige akkers in het projectgebied. De grond die daarbij vrij kwam, is gebruikt voor de versterking van de kust.

kustversterking Waterdunen

Archelogisch onderzoek

Voordat de bouwwerkzaamheden begonnen, zijn er eerst op verschillende locaties in Waterdunen archeologisch onderzoeken uitgevoerd.

Archeologisch onderzoek Waterdunen

Explosievenonderzoek

Eind 2012, begin 2013 is bijna het gehele plangebied van Waterdunen onderzocht op Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (OOO).

Gevonden oorlogsrestanten Waterdunen

Ruiming Napeleon Hoeve

De zeedijk moest zowel worden verhoogd als verbreed, met als gevolg dat de camping Napeleon Hoeve moest wijken.

Foto Napeleonhoeve na de sloop