Ondertekening Beheerplatform Waterdunen

8 juni 2022
|
Nieuws
Ondertekening Beheerplatform Waterdunen 8 juni

Op woensdag 8 juni hebben de partners van Waterdunen hun handtekening gezet onder het Beheerplatform Waterdunen.

Nieuwe vorm van samenwerken

Met het einde in zicht van de inrichting van het natuur- en recreatiegebied, komt dit unieke project in een nieuwe fase terecht. Met de ondertekening van het Beheerplatform Waterdunen - een nieuw samenwerkingsverband - is er een belangrijke stap gezet. Waterdunen blijft zich komende jaren steeds verder ontwikkelen, op gebied van getijdennatuur, waterbeheersing, recreatie en zilte teelten. Om deze ontwikkelingen met elkaar af te blijven stemmen werken de partners daarom samen verder via een nieuw platform. 

Ondertekening beheerplatform 8 juni 2022