Pijlers Waterdunen

Waterdunen is het bewijs dat Zeeland anders met water omgaat. Behalve een mooi en bijzonder natuur- en recreatiegebied is Waterdunen een deltawerk. Maar wel anders dan de deltawerken die we kennen als de grote werken die Zeeland beschermen tegen het water. Getijdennatuur en kustversterking is gecombineerd met recreatie. Dankzij de binnendijkse zilte aquacultuur kunnen ondernemers op de velden van het Kustlaboratorium experimenteren met zilte teelten. De innovatieve getijdenduiker maakt het allemaal mogelijk. 

Waterdunen luchtfoto

Kustversterking

Waterdunen is een oplossing voor de kustveiligheid en versterken van de kust tussen Groede en Breskens. Dit gedeelte aan de kust is onderdeel van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. Innovatieve kustversterking is ingezet om het probleem van kustverdediging aan te pakken.

Kustversterking Waterdunen

Getijdennatuur

In Waterdunen bepaalt het getij de natuur. De innovatieve getijdenduiker zorgt voor hoog en laag water achter de dijk, oftewel een gedempt getij. Door het getij ontstaat er estuariene natuur, en een bijzonder landschap met slikken en schorren, planten en aquacultuur.  

Waterdunen getijdennatuur

Recreatieontwikkeling

Waterdunen is een aantrekkelijk natuurgebied waar hoogwaardige verblijfsrecreatie wordt aangeboden. Hierdoor is Waterdunen voor zowel recreanten als voor echte natuurkenners en vogelaars een interessant natuur- en recreatiegebied.

Recreatieontwikkeling Waterdunen

Binnendijkse zilte aquacultuur

Zilte aquacultuur op het land, ofwel de teelt van planten en dieren uit zee op zilte grond of waterpartijen met zeewater, is in opkomst in Zeeland. Waterdunen laat zien dat binnendijkse zilte aquacultuur in harmonie samen gaat met landschap en natuur.

Binnendijkse zilte aquacultuur Waterdunen