Pijlers Waterdunen

Waterdunen is het bewijs dat Zeeland anders omgaat met water. Behalve een mooi en bijzonder natuur- en recreatiegebied is Waterdunen ook een deltawerk. Maar wel anders dan de deltawerken die we kennen als de grote werken die Zeeland beschermen tegen  hoog water. Getijdennatuur en kustversterking is hier gecombineerd met recreatie. Dankzij de gecreëerde mogelijkheid voor binnendijkse zilte teelten  kunnen ondernemers op de velden rond  het Kustlaboratorium hiermee experimenteren. De innovatieve getijdenduiker maakt het allemaal mogelijk. 

Waterdunen luchtfoto

Kustversterking

Waterdunen is een oplossing voor het verbeteren van de veiligheid en het versterken van de kust tussen Groede en Breskens. Dit gedeelte aan de kust is onderdeel van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. Innovatieve kustversterking is ingezet om het probleem van kustverdediging aan te pakken.

Kustversterking Waterdunen

Getijdennatuur

In Waterdunen bepaalt het getij de natuur. De innovatieve getijdenduiker zorgt voor hoog en laag water achter de dijk. Mede door de ontwikkeling van de estuariene natuur ontstaat er een bijzonder landschap met slikken en schorren, zoutminnende planten en zilte teelten. 

Waterdunen getijdennatuur

Recreatieontwikkeling

Waterdunen is een aantrekkelijk natuurgebied waar hoogwaardige verblijfsrecreatie zal worden aangeboden. Hierdoor is Waterdunen voor zowel recreanten als voor echte natuurkenners en vogelaars een interessant natuur- en recreatiegebied in ontwikkeling.

Recreatieontwikkeling Waterdunen

Binnendijkse zilte aquacultuur

Zilte teelten op het land, ofwel de teelt van planten en (schelp)dieren uit zee op zilte grond of in waterpartijen met zeewater, is in opkomst in Zeeland. Waterdunen laat zien dat binnendijkse zilte aquacultuur in deze vorm in harmonie samen kan gaan met landschap en natuur.

Binnendijkse zilte aquacultuur Waterdunen