Zilte teelten

Het zeewater dat via de getijdenduiker het gebied in- en uitstroomt, maakt Waterdunen een geschikte plek voor het binnendijks kweken van zilte groenten. Stichting Het Zeeuwse Landschap  heeft zo’n 30 hectare in het zuidoostelijke deel van het natuurgebied ingericht voor het innovatieve Kustlaboratorium. De gerestaureerde boerderij ’t Hof Waterdunen vormt het steunpunt voor de zilte teelten, het natuurbeheer en educatieve activiteiten in het gebied.

Zilte teelt Waterdunen

Experimenteren met zilte teelten

In het Kustlaboratorium zijn een aantal ondernemers gevestigd. Stichting Het Zeeuwse Landschap stelt grond en basisvoorzieningen beschikbaar en zorgt voor de landschappelijke kwaliteit. De ondernemers doen waar zij goed in zijn: ondernemen, onder voorwaarde dat het om duurzame aquacultuur gaat. Zo gaan economie en natuur op een verantwoorde manier hand in hand.

Het Kustlaboratorium stelt ondernemers in staat om te experimenteren met zilte teelt. In de Oestergeul worden oesters geteeld. In de waterpartijen kunnen op termijn ook schelpdieren, vis, algen en zagers worden geteeld. Ook in een deel van de geulen van het krekengebied kunnen schelpdieren gekweekt worden. In de zilte grond rondom kunnen zeegroenten zoals zeekraal en lamsoor worden geteeld. Rondom het aquacultuurgebied ligt een landschappelijk en ecologisch waardevolle zone, waar een waardevolle natuurlijke zilte vegetatie ontstaat en ook verschillende vogelsoorten zich thuis zullen voelen.

Zo duurzaam mogelijk ondernemen

De ondernemingen in Kustlab moeten hun teelt zo duurzaam mogelijk inrichten. Bijvoorbeeld zo zuinig mogelijk zijn met energie, grondstoffen en water. Geen antibiotica gebruiken om ziekten te voorkomen, maar zorgen voor optimale leefomstandigheden. Zo veel mogelijk samenwerken met andere ondernemers op locatie; immers, het restproduct van de ene kweker (bv vismest) kan goed gebruikt worden voor de ontwikkeling van algen, die weer nodig zijn voor de groei van schelpdieren. 

Voorbeelden van zilte teelten

Zeekraal, zeevenkel, luzerne, gerst of oesters: het zijn voorbeelden van teelten in Waterdunen. Zoutverdragende planten', dat is eigenlijk de beste naam voor schorplanten als zeekraal, lamsoor, schorrezoutgras en zeekool. Het zijn planten die een manier hebben gevonden om te overleven in een zoute omgeving, zoals Waterdunen, waar andere planten niet kunnen overleven. Daaarnaast vinden er proeven plaats met de kweek en verwateren van oesters. In de oestergeul stroomt dagelijks vers zeewater in- en uit. Schoepenraderen helpen om de doorstroming voldoende hoog te houden. Op dit moment is een ondernemer proeven aan het nemen om te zien op welke wijze hier oesters geteeld en/of verwaterd kunnen worden. Studenten van de HZ ondersteunen de teelt met onderzoek. De oesters zijn nog niet te koop; de teelt is hier nu nog op proef.

Schoepradaren Waterdunen