Economische impuls

Het project Waterdunen heeft als belangrijke doel een bijdrage te leveren aan de economische versterking van West-Zeeuws-Vlaanderen (grondgebied van de gemeente Sluis). De Rijksoverheid heeft fors geïnvesteerd fors in Waterdunen. Voor de onderbouwing van dat besluit is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Die MKBA toont aan dat investeren door de overheid in Waterdunen positief maatschappelijke baten oplevert voor geheel Nederland. Waterdunen zowel voor recreanten als voor echte natuurkenners en vogelaars een interessant natuur- en recreatiegebied. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een aanzienlijke sociaaleconomische impuls voor de (krimp)regio Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast is Waterdunen een spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de gemeente en wijdere regio.

Economische impuls Waterdunen

Een economische impuls voor de regio

Waterdunen biedt veel mogelijkheden voor recreatie. Vogels kijken kan overal, zowel in het gebied als aan de rand van het gebied. Vooral in het voorjaar en de zomer zijn er al veel kustvogels te zien in Waterdunen. Rondom het gebied liggen fietspaden die volop worden gebruikt. Een wandeling maken in het gebied kan over de wandelpaden, er zijn drie verschillende wandelroutes, variërend van 4,5 km tot 9 km. Daarnaast biedt Waterdunen het hoogwaardige recreatiewoningen voor verblijfsrecreatie.