Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Bushokjes in Goes krijgen groen dak

Acht bushokjes in de gemeente Goes krijgen in september een groen sedumdak met vetplanten. Een groen dak vermindert de gevolgen van klimaatverandering en vergroot de biodiversiteit in de stad. Sedumdaken nemen regenwater op, reduceren fijnstof, trekken insecten aan en geven verkoeling bij hitte.

Groene bushaltes

Pilotproject

Vijf bushokjes op het bussenplein bij het station, het bushokje aan de Oranjeweg bij het Pontes Goese Lyceum en twee bushokjes aan de Westwal krijgen een groen dak. Deze ‘versteende’ locaties hebben sneller last van de gevolgen van klimaatverandering: het wordt eerder warm en regenwater kan minder goed afgevoerd worden.

Het plaatsen van de acht bushokjes is een pilotproject. Het is de intentie dat meer bushokjes in de toekomst een groen dak krijgen.