Waterveiligheid in de praktijk

In Zeeland leven we als geen ander met het vele water rondom. Het risico op een overstroming is heel klein, maar altijd aanwezig. En een dijkdoorbraak kan veel schade veroorzaken. Daarom zoeken we steeds naar nieuwe manieren om Nederland te beschermen tegen de dreiging van het water. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Grenspark Groot-Saeftinghe, in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Hier testen internationale partners in het Polder2C’s project de robuustheid van de Scheldedijk en de inzet voor de calamiteitenbestrijding.

Waterveiligheid

Project Hedwige-Prosperpolder

Het gros van de huidige veiligheids- en noodscenario's is gebaseerd op theoretische modellen. Het project Hedwige-Prosperpolder is een uitgelezen kans om praktijkkennis op te doen. In de Hedwigepolder wordt een nieuwe ringdijk aangelegd, de zeedijk afgegraven en komt getijdennatuur terug. Zo wordt het gebied een proeftuin voor dijkexperts. Organisaties en onderzoeksinstituten uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland slaan de handen ineen voor een compleet programma aan onderzoeken, proeven en testen.

Wat betekent de opbouw van een dijk voor de veiligheid? En voor de manier van onderhoud? Welke schade richten dieren aan door holen in de dijk te graven? Wat is de invloed van buitendijkse schorren op de dijkbelasting? Stuk voor stuk vragen die in het Polder2C's Living Lab Hedwige-Prosperpolder kunnen worden beantwoord. De hele wereld kijkt mee naar dit intrigerende project. Van het Amerikaanse leger tot lokale hoogwaterspecialisten; iedereen wil weten hoe de dijk reageert. De unieke kennis die dit oplevert, is van groot belang voor een veilige toekomst.