Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Zeeland bereidt zich voor op weersextremen

Gemeenten, waterschap en Provincie hebben samen afgesproken dat zij de negatieve gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen willen beperken. Daarop letten ze bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook bij groenbeheer en wegonderhoud. Dat legden ze vast in de Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland (KasZ). In deze strategie staat hoe we ons in Zeeland aanpassen aan het veranderende klimaat en omgaan met de gevolgen daarvan.

Nederland bereidt zich steeds vaker voor op weersextremen

Zeeland klimaatbestendig in 2050. Dat is het doel voor de lange termijn. We hebben dus nog even tijd. “Dat betekent wel dat we nu de eerste stappen moeten zetten”, aldus gedeputeerde Anita Pijpelink. “Ook in onze provincie krijgen we steeds vaker te maken met weersextremen. De Zeeuwse natuur verandert door het verschuiven van de seizoenen. Het ene moment groeien gewassen niet vanwege extreme droogte; een paar maanden later moet de brandweer in actie komen om kelders leeg te pompen.  Het is dan ook tijd voor actie!”  

Klimaatadaptatie is van alle Zeeuwen

We kunnen ons aanpassen aan de veranderingen die plaatsvinden. Gemeenten doen aanpassingen in de openbare ruimte, zodat het regenwater bij extreme buien niet de woningen binnenstroomt. Meer openbaar groen zorgt voor koelte en de opvang van regenwater. Zo zorgen we er samen voor dat Zeeland in 2050 zodanig is ingericht, dat we voorbereid zijn op extreme regenval, langdurige droogte, een grotere kans op hittegolven en een toename van het overstromingsrisico. Welke acties Zeeland nog meer gaat ondernemen, staat beschrijven in de KasZ. Bij de uitvoering daarvan is niet alleen een rol weggelegd voor de overheden. Ook bedrijven, organisaties en inwoners kunnen een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Zeeland.

Steentje wegdragen

Het veranderende klimaat raakt alle Zeeuwen. Tegelijkertijd kan elke Zeeuw zich aanpassen. Dan zijn de gevolgen van de veranderingen minder groot. Zo werden in Zeeuws-Vlaanderen 1.500 regentonnen verkocht met een kortingsregeling, plantten honderden Zeeuwen het vetkruid sedum op hun dak voor natuurlijke isolatie en ontvingen meer dan 30 scholen subsidie voor een groen schoolplein. Ook bedrijven kunnen zich onderscheiden met een duurzame omgeving. De komende jaren zullen in Zeeland tal van klimaatprojecten volgen. Niet alleen om voorbereid te zijn op weersextremen, maar ook om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Bijvoorbeeld door zuiniger te zijn met energie.

Zeeuwse aanpak met interesse gevolgd

Op 7 juli 2021 stond de KasZ op de agenda van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Bestuurders van gemeenten, Provincie en waterschap spraken daarbij uit dat zij achter de inhoud van de KasZ en bijbehorende uitvoeringsagenda staan. Om dit formeel vorm te geven, adviseert het OZO elke organisatie om de strategie formeel vast te stellen en middelen te reserveren voor de uitvoering. De Borselse wethouder Arno Witkam is voorzitter het thema-overleg. Hij kijkt met waardering en plezier terug op de wijze waarop de KasZ tot stand is gekomen. “Samenspraak en overleg stonden centraal bij het opstellen van de strategie. Met grote interesse wordt ook vanuit de Nationale programma’s gekeken naar onze Zeeuwse aanpak. Veel gemeenten zijn overigens al actief bezig om straten, pleinen en parken klimaatbestendig in te richten. Bijvoorbeeld door wegprofielen aan te passen of door regenwater af te voeren naar een sloot of greppel.”

Anita Pijpelink besluit: “Klimaatmaatregelen hoeven niet altijd veel te kosten, maar hebben op veel fronten meerwaarde. Juist die paar tegels uit de tuin dragen eraan bij dat je op straat en in jouw buurt droge voeten houdt tijdens een hevige regenbui. Een goede, luchtige bodem houdt water vast, voor droge tijden. Ondernemers kunnen op hun beurt extra bomen aanplanten voor schaduw of extra watertaps plaatsen om hittestress te voorkomen. Kleine aanpassingen maken al een groot verschil. Zo zorgen we stap voor stap voor een klimaatbestendig Zeeland.”