Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen werkt aan klimaatadaptatie-strategie

In 2019 voerde Zeeuws-Vlaanderen een stresstest uit. Hiermee werden de risico’s van wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen door klimaatverandering in beeld gebracht. Het is nu tijd voor de vervolgstap: het gesprek aangaan met inwoners en organisaties.

Water

De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen stelden daarom een enquête op voor inwoners. Op die manier hopen de gemeenten een inventarisatie te maken van de risico’s op lokaal niveau. De laatste stap is het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie.

In totaal vulden 1.367 inwoners de enquête in. Van de respondenten kwam 30% uit Hulst, 33% uit Sluis en 36% uit Terneuzen, 1% van de respondenten woont niet in een Zeeuws-Vlaamse gemeente. Op dit moment analyseren de gemeenten de uitkomsten.

Meer informatie:

Terneuzen.nl

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie