Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Creëer een groen(blauw) dak

Een groen(blauw) dak is voorzien van insectenvriendelijk en waterbergende planten, struiken of zelfs bomen en zonnepanelen. Zo'n dak heeft veel voordelen:

  • Het vermindert wateroverlast
  • Het zorgt voor verkoeling in de zomer en isolatie in de winter
  • Het verbetert de biodiversiteit en draagt bij aan een leefbare buurt
  • Het gaat twee keer langer mee dan een traditioneel dak

Subsidie

Ben jij eigenaar van een woning of bedrijfspand met een geschikt dak in de bebouwde kom in Zeeland? Kijk dan of je subsidie kunt aanvragen bij de Provincie Zeeland voor de aanleg van een groen(blauw) dak.

Meer informatie vind je hier:

Provincie Zeeland (subsidie groene daken)

Huisjeboompjebeter

Zeeland verandert mee: Groene daken