Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Creëer hoogteverschil in je tuin

Hevige regenbui? Hoogteverschillen in je tuin aanbrengen helpt. Het water stroomt dan naar een lagergelegen plek, blijft even staan en zakt geleidelijk de grond in. Op die manier blijven de hoger gelegen delen, zoals het terras, droog.

Creeer hoogteverschil in je tuin

Een verdiept grasveld

Je kunt een waterberging maken door een grasveld verdiept aan te leggen. In de meeste gevallen is een verlaging van 15 centimeter voldoende. Hoe groot het verdiepte deel moet zijn hangt af van de grootte van je tuin.

Een wadi

Dit is een greppel, gevuld met grind en begroeid met gras. Bij mooi weer staat de greppel droog, maar tijdens een regenbui vult de greppel zich met regenwater. Als je een regenpijp afkoppelt van het riool, kun je het regenwater naar de wadi leiden via een open goot in de tuin.

Meer informatie vind je hier:

Huisje Boompje Beter

Riool.net