Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

60.000 extra bomen in Zeeland

28 september 2022
|
Nieuws
Van links naar rechts: Peter Hoek, Philip Keller, Anita Pijpelink en Ingrid Marka Smits

De Provincie verleent € 77.000 subsidie aan Meer Bomen Nu in Zeeland. Doel is om de komende drie jaar 60.000 extra bomen te planten in Zeeland.

Bestuurders van het Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie ontvingen een jonge tamme kastanje uit handen van Ingrid Mark, vrijwilliger bij Meer Bomen Nu. Daarmee markeerden zij de start van de campagne voor 60.000 extra bomen in Zeeland.  

De Provincie verleende gisteren € 77.000 subsidie ter ondersteuning van de campagne Meer Bomen Nu in Zeeland. In samenwerking met Zeeuwse partijen en vrijwilligers oogst Urgenda overdadige of ongewenste zaailingen. De bomen worden gratis uitgedeeld aan burgers en boeren die bomen willen planten. Doel is om de komende drie jaar 60.000 extra bomen te planten in Zeeland.

Bomen belangrijke klimaatpartners

Anita Pijpelink: “Het klimaat verandert; Zeeland verandert mee. Afgelopen zomer merkten we een groeiende behoefte aan schaduwplekken. Bomen helpen daarbij. Bovendien helpen ze om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te beperken en verbeteren ze de biodiversiteit. Meer bomen planten is dus een prima manier om je omgeving klimaatbestending in te richten. Om deze reden dragen we als Provincie graag een steentje bij aan deze actie.”

Via Meer Bomen Nu krijgt de terreinbeheerder extra handjes voor het beheren van zijn gebied, en de samenleving krijgt extra bomen en struiken om sneller te vergroenen. 

Meer weten?

Elke Zeeuw kan vanaf vandaag circulaire bomen en struiken aanvragen, of meehelpen als vrijwilliger om te helpen oogsten of planten. Kijk voor meer info op www.meerbomen.nu