De Statengriffie ondersteunt en adviseert de leden van Provinciale Staten. De griffie bereidt onder andere vergaderingen voor en ondersteunt Statenleden bij werkbezoeken en de communicatie met burgers. 

Ambtelijke ondersteuning

De Statengriffie is een zelfstandige organisatie en valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. De griffie ondersteunt Statenleden bij hun rol als volksvertegenwoordiger, bij het stellen van kaders voor beleid en bij het controleren van de uitvoering van het beleid door Gedeputeerde staten. 

De Statengriffier 

De Statengriffier wordt door Provinciale Staten benoemd en is de secretaris van Provinciale Staten. Hij geeft leiding aan de griffie en is altijd aanwezig bij de Statenvergadering. Hij zorgt voor een goed verloop van de vergadering en houdt bij welke moties en amendementen ingediend worden, hoe erover gestemd wordt en welke besluiten genomen worden. Ook heeft de griffier een belangrijke rol als onafhankelijk adviseur voor de Statenleden. Samen met de commissaris van de Koning ondertekent de griffier alle besluiten die door Provinciale Staten genomen zijn. Griffier van de Staten van Zeeland is Peter Joosse. 

Contact

Statengriffie
Balans 25, Middelburg 

Griffier drs. Peter Joosse 

0118 - 63 18 08
statengriffier@zeeland.nl

Secretariaat

Bella Rovisco Dionisio
0118 - 63 18 86
f.rovisco_dionisio@zeeland.nl