Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Creation Day

De eerste fase van Creative City Boost is afgesloten: 20 juli 2023 vond de Creation Day plaats in de Oostkerk in Middelburg. Tijdens deze avond presenteerden de deelnemers van de werkgroepen hun ideeën voor de binnensteden aan elkaar. Daarnaast presenteerde het Talentteam hun concept voor een eerste event. Een inspirerende avond met veel uitwisselingen van plannen en een versteviging van de samenwerking tussen cultuurprofessionals en binnenstadsondernemers. 
 

Creation Day Creative City Boost

Verbindende ideeën

Tijdens de avond presenteerden de deelnemers van de werkgroepen in korte (video)presentaties hun ideeën voor de binnensteden aan elkaar. Het Talentteam presenteerde het concept voor het eerste event tijdens de Façade in september 2022. Er zijn drie uitgewerkte plannen ingediend bij de Open Ideeën Desk. Ook de indieners van deze plannen waren aanwezig om kennis te maken met alle andere deelnemers. 

Uit de ideeën werd duidelijk dat iedere stad zijn eigen karakter en visie heeft:

  • Terneuzen wil de verbinding met het water tot stand brengen.
  • Hulst zoekt naar innovatieve technologieën voor de binnenstad.
  • Goes wil meer 'reuring' in de binnenstad.
  • Vlissingen wil het stedelijk karakter versterken.
  • Middelburg zoekt naar vernieuwing naast het historische karakter.

Daarnaast zijn er ook thema’s die in alle vijf de steden spelen: Hoe bieden we jongeren creatieve mogelijkheden en behouden we ze voor de steden en de regio? En hoe creëren we broedplaatsen voor creativiteit en creatieve ondernemers?

Het vervolg

Na de zomervakantie start de volgende fase van experiment: verdieping en realisatie. In de eerste fase hebben de werkgroepleden gewerkt vanuit hun eigen beroepspraktijk en hun eigen visie op de stad. Uit deze rijke oogst aan ideeën zullen elementen worden samengevoegd en gebundeld tot plannen voor de steden, en voor bovenstedelijke uitwerking. De werkgroepen in de steden kiezen zelf welke plannen ze verder willen ontwikkelen en uitvoeren. In september/oktober worden er projectgroepen gevormd rond de gekozen ideeën. Daarbij kunnen ook nieuwe mensen aansluiten.

Impressie

Creation Day Creative City Boost
Deelnemers zijn met elkaar in gesprek op Creation Day
Creation Day Creative City Boost
Mensen zitten aan tafel tijdens de bijeenkomst van Creation Day