Dit is de officiële website van Provincie Zeeland. Het is de thuisbasis van inspirerende en informerende content van en over de Provincie Zeeland voor inwoners, bedrijven en organisaties, geredeneerd vanuit het onderscheidende vermogen van Zeeland als land in zee. Het gaat over ons beleid, onze besluiten, producten en diensten, activiteiten, wettelijke taken en resultaten. De redactie van deze website doet haar uiterste best om de informatie actueel en juist te houden. Mist u informatie of komt u onjuiste of verouderde informatie tegen? Neem contact met ons op.

1. Algemeen

In hoofdlijnen voldoet www.zeeland.nl aan DigiToegankelijk, met name wat betreft de bruikbaarheid en het gestructureerd aanbieden van informatie voor gebruikers.

2. Maatregelen

De Provincie streeft ernaar dat www.zeeland.nl volledig aan DigiToegankelijk voldoet. Er zijn echter praktische situaties waarin dit niet het geval is. De meest voorkomende hiervan zijn:

2.1. Pdf-bestanden

DigiToegankelijk stelt hoge eisen aan pdf-bestanden. Provincie Zeeland kan niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan DigiToegankelijk voldoen. We streven naar publicatie van pdf's die volledig toegankelijk zijn per 23 september 2018. Uiterlijk 23 september 2020 zijn alle documenten toegankelijk.

PDF's gemaakt voor 23 september 2018 worden niet met terugwerkende kracht aangepast. Provincie Zeeland biedt de mogelijkheid om pdf's op verzoek toegankelijk te maken. Mocht u een pdf aantreffen die niet toegankelijk is, maar nodig toegankelijk gemaakt moet worden, dan kunt u ons verzoeken deze opnieuw en toegankelijk te publiceren.
Dit verzoek mailt u naar digitalemedia@zeeland.nl. Indien mogelijk voegt u de niet toegankelijke pdf bij uw verzoek of de link naar de pagina, waar deze pdf te vinden is.

2.2. Video-bestanden

Sommige video's op www.zeeland.nl voldoen op dit moment niet aan het criterium van DigiToegankelijk. Dat betekent dat er geen beschrijving van de context is en/of er zijn alternatieve downloads. Onze video’s gaan vaak gepaard met nieuwsfeiten en verliezen daarmee snel hun actualiteitswaarde. Daarom wil Provincie Zeeland publicatie niet uitstellen totdat de video’s wel aan DigiToegankelijk voldoen. Mensen met een visuele of een taalbeperking kunnen deze video's minder goed volgen. Daarom voegen wij bij video's op www.zeeland.nl desnoods achteraf ondertiteling en audiobeschrijving toe. Deze eisen geven wij bij productie vooraf mee aan de makers van de video.

2.3. Geo-informatie

De geo-informatieviewers op de pagina Kaarten zijn (nog) niet voor iedereen toegankelijk. We zetten een opensource kaartviewer in, die op onderdelen toegankelijk is. Waar nodig worden bestaande kaarten voorzien van een toegankelijk alternatief.

3. Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring

  • Verwijzingen naar specialistische content zoals Company Webcast;
  • Verwijzingen naar YouTube;
  • Verwijzingen naar Twitter;
  • Verwijzingen naar Facebook.

4. Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij namen de volgende maatregelen om naleving van DigiToegankelijk te bevorderen:

  • Wij voorzien video waar nodig achteraf van ondertiteling en audiobeschrijving
  • Wij laten onze website tweejaarlijks toetsen op toegankelijkheid
  • Interne controle vóór publicatie: de webredactie toetst vóór publicatie alle content inclusief pdf’s op toegankelijkheid.

5. Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de acties die Provincie Zeeland ondernam een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, neem dan contact met ons op via digitalemedia@zeeland.nl. Wilt u daarbij aangeven op welke pagina u een toegankelijkheidsprobleem ervaart en een korte omschrijving van het probleem? Wij doen ons uiterste best om toegankelijkheidsproblemen te voorkomen, dan wel op te lossen