Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

De zeespiegel stijgt

De zeespiegel stijgt. Dit komt door de opwarming van de aarde. In de vorige eeuw steeg de zeespiegel met twintig centimeter. Deze eeuw zal dat nog meer zijn. Hoeveel meer, hangt af van hoe warm het wordt op aarde.

De zeespiegel stijgt

Wat zijn de gevolgen van zeespiegelstijging?

Een hogere zeespiegel betekent dat er meer zout grondwater komt, vooral in Zeeland en de andere kustprovincies. De rivieren kunnen hun water moeilijker kwijt en dat is een probleem in de winter, als het veel regent en de Rijn en de Maas dat moeten afvoeren. Gebieden die droogvallen als het eb is (slikken en wadplaten), kunnen verdrinken. Dit is met name in de Oosterschelde een probleem.

Welke maatregelen neemt Nederland?

Nederland is de best beveiligde delta van de wereld. Dat is ook nodig, want een groot deel van het land ligt lager dan de zeespiegel. De maatregelen bestaan uit drie lagen: preventie, het beperken van schade en crisisbeheersing. Voor preventie - het voorkómen van een overstroming, zijn er dijken, dammen en duinen. Die worden goed onderhouden en versterkt als dat nodig is. Toch is een overstroming nooit helemaal uit te sluiten. Daarom zijn er maatregelen om de schade te beperken. Welke dat zijn, zie je in deze animatie. Nederland heeft ook goede evacuatieplannen, voor als het echt nodig is om te vluchten voor het water. Om ook in de toekomst goed voorbereid te zijn, heeft de overheid in 2019 een Kennisprogramma Zeespiegelstijging opgezet.

Hoe past Zeeland zich aan?

Zeeuwse overheden maken deel uit van de Zuidwestelijke Delta. Dit is een samenwerkingsverband met onder meer de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, en met Rijkswaterstaat. Doel van de samenwerking is het versterken van de veiligheid tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoetwater. In Zeeland zijn veel binnendijken, vaak kilometers lang. Deze zorgen bij een dijkdoorbraak voor extra bescherming, zodat de schade beperkt blijft. Wat kan je zelf doen?

Op overstroomik.nl staat informatie over de kans op overstromingen. Vul je postcode in om te zien hoe groot de kans in jouw straat is. Je vindt er ook handige tips over wat je kunt doen als er een overstroming dreigt. Zoals deze: draai de gashoofdkraan dicht en zet de elektriciteit uit. De belangrijkste keuze is: ga je weg of blijf je? Overstroomik.nl geeft hier goede informatie over.

Meer weten over wat jij kan doen om je aan te passen aan klimaatverandering?

Kijk hier voor meer ideeën.