Zeeland verandert mee

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. Dat raakt alle Zeeuwen.  Op deze website vind je meer informatie over klimaatverandering en de gevolgen, wat jij kan doen, en wat er al gebeurt in Zeeland.

Klimaatbestendig Zeeland

In Zeeland wordt er door bewoners en organisaties al veel gedaan om bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland. Iedereen doet dit op zijn eigen manier. Door de aanleg van een groen dak, door inwoners te beschermen tegen overstromingen of door het plaatsen van een regenton in de tuin. 

Lees meer over wat er al in Zeeland gebeurt

Kinderen bij de moestuin van het groene schoolplein van basisschool 't Klinket. Foto: Mechteld Jansen

Aanpak klimaatadaptatie

Gemeenten, Rijk, waterschap en de Provincie hebben samen afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat schade door hitte, overlast door water, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van gebouwen, vervangen van rioleringen, groenbeheer en wegonderhoud letten zij daarop.

Lees meer over de aanpak klimaatadaptatie

Plant een boom voor extra schaduw in uw tuin

Wat kan jij doen?

Iedere Zeeuw kan iets doen! Leg bijvoorbeeld een groen dak aan, drink voldoende water tijdens hete dagen, of plant een Zeeuws knoopje in je tuin. Zo dragen we allemaal bij aan een klimaatbestendig Zeeland. 

Lees meer over wat je zelf kan doen

Meepraten over dit onderwerp op social media? Gebruik de hashtag #Zeelandverandertmee

Met een regenton kun je regenwater opvangen. Op die manier ontlast je het riool tijdens hevige regenbuien.