Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Droogte

Nederland krijgt steeds vaker te maken met droogte. Dit komt door de opwarming van de aarde. In de zomer valt minder neerslag dan vroeger. In 2018 was het in delen van Zeeland erg droog, met name in West-Zeeuws-Vlaanderen, op Walcheren en Noord-Beveland en in het westelijk deel van Schouwen-Duiveland. Zelfs de stevige regenbuien in het najaar konden het neerslagtekort niet opheffen.

Grond/bodem dat compleet is uitgedroogd

Wat zijn de gevolgen van droogte?

Vooral de landbouw en natuur hebben veel last van droogte. Op zware zeeklei komt zaaigoed moeilijk tot ontwikkeling als het te droog is. In 2018 hadden Zeeuwse uientelers daar veel last van: ze haalden 36 procent minder uien van het land dan in 2017. Ook is er sprake van verzilting; zoute kwel en verdamping maakt het (grond)water zouter. Een ander probleem is bodemdaling: als het grondwater laag staat, kunnen gebieden met veen en klei inklinken. Hierdoor kan schade ontstaan aan funderingen. Ook is er in droge tijden een grotere kans op natuurbranden.

Welke maatregelen neemt Nederland bij droogte?

Als een watertekort dreigt, neemt de overheid maatregelen. Zoals een beregeningsverbod voor de land- en tuinbouwsector. De industrie mag in die periode minder water gebruiken; de scheepvaart moet zuiniger zijn met water tijdens het schutten in de sluizen. Nederland heeft een afspraak over de waterverdeling tijdens een droge periode. Die afspraak heet ‘de verdringingsreeks’. Het beschikbare water gaat als eerste naar de belangrijkste categorie: veiligheid. Want het is belangrijk dat er door de droogte geen schade ontstaat aan dijken. Op de tweede plaats staan drinkwater en energievoorziening. Op de derde en vierde plaats komen de scheepvaart en het toerisme.

Hoe past Zeeland zich aan?

Veel Zeeuwse boeren en tuinders verbeteren de grond. Een gezonde bodem kan beter water vasthouden (zie ook ‘Het wordt natter’). Op diverse plekken zijn proeven met het opslaan van water onder de grond. Bijvoorbeeld in Zuid-Beveland en op Walcheren. In droge tijden kan dit water worden gebruikt voor beregening. Er zijn ook experimenten met gewassen die goed tegen zout water kunnen, zoals bepaalde aardappelrassen.

Wat kan je zelf doen?

Wees zuinig met drinkwater! De waterbedrijven hebben het moeilijk in tijden van droogte. Douche korter, ga niet de auto wassen of de tuin sproeien. Heb je een regenton? Dan heb je water gespaard voor de droge tijd. Geef planten water als de zon niet schijnt; liefst ’s ochtends heel vroeg of ’s avonds laat. En giet het water bij de wortels. Zorg voor plekken waar regenwater kan infiltreren in de bodem. Bijvoorbeeld een gazon of bloemborders naast het terras. Tip van de hovenier: geel gras is niet erg, dat herstelt weer als het regent. En: voorkom brand. Gooi geen sigaretten of glas weg. let op broei in opgehoopt tuinafval en laat de kolen van de barbecue goed afkoelen.

Meer weten over wat jij kan doen om je aan te passen aan klimaatverandering?

Kijk hier voor meer ideeën.