Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Aanpak klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De kans op overlast door extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Gemeenten, Rijk, waterschap en de Provincie hebben samen afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat schade door hitte, overlast door water, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Hoe de overheden hiervoor gaan zorgen staat beschreven in de Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland. 

Klimaatverandering

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De kans op overlast door extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid). Denk bijvoorbeeld aan overlast bij stortbuien of langdurige regenval. Maar ook als het lang erg warm is, kunnen bijvoorbeeld bruggen zo uitzetten dat ze niet meer dicht gaan.

Aanpassen aan het veranderende klimaat wordt genoemd. 

Strategie

Gemeenten, Rijk, waterschap en de Provincie hebben samen afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat schade door hitte, overlast door water, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van gebouwen, vervangen van rioleringen, groenbeheer en wegonderhoud letten zij daarop.

Hoe de overheden hiervoor gaan zorgen wordt beschreven in de Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland. Hierin is vastgelegd hoe we ons in Zeeland aanpassen aan het veranderende klimaat en omgaan met de gevolgen daarvan.