Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Wateroverlast

Nederlanders krijgen vaker te maken met wateroverlast. Dit komt door de opwarming van de aarde. Sinds 1906 steeg de hoeveelheid neerslag met 18 procent. Het KNMI voorspelt dat het aantal hoosbuien zal toenemen. In korte tijd valt dan heel veel regen.

Het wordt steeds natter

Wat zijn de gevolgen van wateroverlast?

Het riool kan een hoosbui moeilijk verwerken. Daardoor kan vervuild water op straat komen te staan. Als akkers te lang onder water staan, kan de oogst mislukken. Bij hele erge hoosbuien kunnen huizen waterschade oplopen. In de afgelopen paar jaar gebeurde dat onder meer in ’s Gravenpolder, Yerseke, Tholen, Sint-Annaland, en Clinge. Tijdens een onweersbui viel in korte tijd op sommige plekken 65 millimeter regen. Ook in andere gemeenten stonden de straten blank, zoals in Goes en Kloetinge.

Welke maatregelen neemt Nederland bij wateroverlast?

De gemalen van de waterschappen draaien op volle toeren als het hard regent. Ze voeren zoveel mogelijk overtollig water af. Het is ook belangrijk om water op te vangen; dan hoeft het niet direct te worden weggepompt. Daarom komen er in bebouwd gebied steeds meer waterpartijen, groenstroken, waterpleinen en wadi’s (lager gelegen greppels).

Hoe past Zeeland zich aan?

De Zeeuwse gemeenten, het waterschap en waterbedrijf Evides werken nauw samen. Ze stemmen hun activiteiten op elkaar af, zodat de waterhuishouding in de steden klaar is voor de toekomst. Ook zijn er zijn een paar proefprojecten voor het opslaan van water in de bodem. Bijvoorbeeld in Ovezande, Serooskerke en Kerkwerve.

Zeeuwse landbouwbedrijven werken aan de kwaliteit van de bodem. Steeds meer boeren en tuinders kiezen voor een losse bewerking van de grond, in plaats van diep te ploegen. Een losse bodem werkt als een spons en kan het regenwater beter opvangen dan een vaste bodem. Ander voordeel: een losse bodem is gezonder. Het waterschap maakt het watersysteem robuuster en vergroot de pompcapaciteit van de gemalen. De gemeenten passen de riolering aan en richten de straten anders in. Er komt meer waterberging, het regenwater wordt via de straat naar de sloot afgevoerd en er komen hogere drempels voor winkels en woningen.

Wat kan je zelf doen?

Vang zoveel mogelijk regenwater zelf op, dan stroomt het niet naar het riool. Heb je nog tegels in de tuin? Vervang een deel door gras of planten. Als je ruimte hebt, kun je een vijver aanleggen, of gootjes maken. Met een regenton vang je veel water op. Handig als het daarna weer droog is! Dan heb je gratis water voor je planten. Een groen dak is ook een goed idee voor het opvangen van water. Bijvoorbeeld op een schuurtje of de garage. En sluiten jouw regenpijpen aan op het riool? Kijk of je ze kunt afkoppelen, zodat het water in je tuin loopt. Dit kun je navragen bij de gemeente of bij een aannemer.

Nog een tip van de loodgieter: maak de dakgoten regelmatig schoon; niet alleen in de herfst. Een kleine verstopping kan - bij een hevige bui - flinke lekkage veroorzaken.