De Zeeuwse Omgevingsvisie

Zeeland aantrekkelijk houden gaat niet vanzelf. De inwoners, bezoekers en bedrijven gaan mee met de tijd. Andere tijden betekent andere wensen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken. Maar er zijn ook andere uitdagingen voor Zeeland. Uitdagingen die grote gevolgen kunnen hebben voor het Zeeuwse landschap en onze directe omgeving.

luchtfoto van Hedwige-Prosperpolder met op de voorgrond het Sieperdaschor

Er staan vier Zeeuwse ambities centraal in de Zeeuwse Omgevingsvisie. Deze vier ambities sluiten goed aan bij de uitdagingen die het Rijk genoemd heeft in zijn Nationale Omgevingsvisie, maar geven er wel een Zeeuwse invulling aan. De ambities zijn samen met organisaties en mensen uit onze omgeving gemaakt. De vier ambities zijn:

De vier ambities uit de Zeeuwse Omgevingsvisie uitgebeeld

Uitstekend wonen, werken en leven in Zeeland

Uitstekend wonen en werken verbeeld

Balans in de grote wateren en het landelijk gebied

Afbeelding bij balans in grote wateren en landelijk gebied

Een duurzame en innovatieve economie

Een duurzame en innovatieve economie

Klimaatbestendig en CO2-Neutraal Zeeland

Klimaatbestendig en CO2 Neutraal Zeeland

Vier Zeeuwse afwegingsfactoren

Bij het inspelen op ontwikkelingen binnen en buiten onze provincie zijn deze afwegingsfactoren voor ons van groot belang.

Om de doelen uit de visie te halen hebben we allereerst onze omgeving nodig. Het halen van de doelen kunnen we niet alleen. Dat kan alleen, net als het opstellen van de Omgevingsvisie, samen. Het halen van de doelen betekent ook het maken van keuzes voor de toekomst. Bij het maken van die keuzes gebruiken we afwegingsfactoren. De Zeeuwse kernkwaliteiten vinden we daar belangrijk bij. Verder willen we aansluiten bij de drie afwegingsfactoren die het Rijk in zijn visie benoemd heeft, omgezet naar de Zeeuwse context.

Doe meer met minder grond - afbeelding van kassen
Een grote oppervlakte van kassen in het buitengebied

De vier Zeeuwse Afwegingsfactoren zijn:

 1. Doe meer met minder grond
  Veel uitdagingen vragen extra ruimte. Denk aan extra waterberging, zonneparken of groen in de stad.
 2. Werk samen en deel kosten en baten
  De organisatie die de kosten draagt is niet altijd de partij die er het meest aan verdient. Dat is geen probleem, het biedt juist kansen. Door doelen te combineren, zullen de totale kosten in tijd en geld altijd lager zijn dan via afzonderlijke projecten. Bijvoorbeeld: de straat wordt opengebroken om de riolering te vernieuwen, gelijktijdig wordt glasvezelkabel aangelegd.
 3. Maak gebruik van de Zeeuwse kernkwaliteiten
  Door slim en passend bij de locatie te ontwerpen, wordt een verandering een verrijking van de omgeving.
 4. Denk aan de toekomst en aan de rest van de wereld
  Plan voor de lange termijn, of plan iets wat later gemakkelijk een ander doel kan krijgen. Maar bedenk ook wat de neveneffecten kunnen zijn van een snelle en goedkope oplossing in de loop der tijd en in de wijde omgeving.

Hoe gebruiken we de Zeeuwse kernkwaliteiten daarbij?

Zoals hierboven al is aangegeven zijn de Zeeuwse kernkwaliteiten belangrijk voor Zeeland zoals we dat nu kennen en naar de toekomst toe willen blijven kennen. Daarom hebben we de kernkwaliteiten niet alleen met onze betrokkenen geformuleerd maar daarna via een onderzoek van de ZB | Planbureau voorgelegd aan de Zeeuwse burger. Daaruit zijn drie kernkwaliteiten én het gebrek aan een andere kernkwaliteit naar voren gekomen.

 

Een van de zeeuwse kernkwaliteiten
Genieten en opladen, met waardering en bescherming van het mooie landschap