Luchtfoto Zeeland boven Walcheren, Zuid-Beveland en Noord-Beveland

Zeeuwse omgeving

De Zeeuwse omgeving. Alles wat je in Zeeland om je heen ziet, hoort, voelt en ruikt.

Alle onderwerpen die in de Zeeuwse Omgevingsvisie terugkomen, zijn onderverdeeld in bouwstenen. Zo kun je denken aan thema’s als bereikbaarheid, woonomgeving en transport. Maar ook aan thema’s als onderwijs, gezondheid en cultureel erfgoed. Klik hier naar het overzicht van de thema’s (bouwstenen).

Omgeving

Omgevingsvisie

 

Provinciale Staten hebben op 12 november 2021 de Zeeuwse Omgevingsvisie vastgesteld! De ambities voor 2050 en de doelen voor 2030 voor Zeeland liggen vast. Dit is de stip op de horizon voor het beleid van de provincie Zeeland. Een mijlpaal waar we trots op zijn!

Wat is er de afgelopen drie jaar allemaal gebeurd? Op 4 juli 2018 werd het startsein gegeven voor het proces met als resultaat deze visie. De wereld zag er toen nog heel anders uit. Andere gedeputeerden, nog geen visie voor Zeeland in 2050 en Corona was alleen nog maar een biertje. Door aan te sluiten bij zo veel mogelijk bestaande bijeenkomsten zijn de belangrijkste onderwerpen voor Zeeland in 2050 opgehaald, dit waren 521 onderwerpen! Om van die 521 onderwerpen te komen tot een visie zijn ze onderverdeeld in 27 bouwstenen en gegroepeerd in 4 Zeeuwse Ambities. De Zeeuwse Omgevingsvisie is via co-creatie opgesteld door 25 collega’s vanuit de provincie en 25 mensen vanuit 15 andere organisaties. Ook hadden we 80 meedenkers. In totaal waren 50 organisaties betrokken bij het opstellen. We hebben meer dan 65 bijeenkomsten georganiseerd en de nieuwsbrieven over de Omgevingsvisie worden aan 650 adressen bij meer dan 200 organisaties verstuurd. Bij de achterbanraadpleging hebben 75 burgers en 50 organisaties gereageerd. Het resultaat van al die gezamenlijk inspanning mag er zijn. Een toekomstvisie voor heel Zeeland die met zo veel partijen in co-creatie is opgesteld. Wij als team Omgevingsvisie waren en zijn nog steeds blij met de massale bereidheid om mee te doen en mee te denken.

Lees meer over Omgevingsvisie
Vierluik uitdagingen Zeeuwse Omgevingsvisie

Over de omgevingswet

 

De Omgevingswet vervangt landelijk veel wetten en regels op het gebied van wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Dit vraagt een verandering in samenwerking tussen omgeving, provincie en partners. De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2023.

 

Lees meer over Over de omgevingswet
De 6 instrumenten uit de omgevingswet schematisch weergegeven

Omgevingsverordening

 

In de Omgevingsverordening staan alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, zijn deze regels terug te vinden in het Omgevingsloket. De Provincie Zeeland heeft nu alvast een aanvullende publicatie van de Ontwerpverordening gedaan om te laten zien hoe dit er uitziet wanneer de definitieve Omgevingsverordening gepubliceerd wordt. De Ontwerpverordening is te bekijken op Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl).

Lees meer over Omgevingsverordening
Verdrogingsgevoelige natuurgebieden op de kaart

Actualisatie Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zeeland

 

Op 18 juli 2023 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp van de eerste wijziging van de Zeeuwse Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Zeeland vastgesteld voor inspraak. Het ontwerp ligt vanaf 24 augustus tot en met 4 oktober 2023 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. U kunt de stukken van de ontwerp wijziging ook digitaal raadplegen via www.zeeland.nl en https://preprod.document-viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document (zoek op Omgevingsverordening Zeeland of op identificatienummer/akn/nl/act/pv29/2022/work-U08-U04).

Lees meer over Actualisatie Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zeeland
Voorblad Omgevingsblad