Wat is Creative City Boost?

Wanneer cultuursector en middenstand de krachten bundelen, kunnen daar ideeën en projecten uit voortkomen die én de Zeeuwse binnensteden een boost geven én voor beide sectoren nieuwe kansen creëren. Dat is heel in het kort het uitgangspunt van Creative City Boost: creëren en ondernemen in Zeeland. De vijf deelnemende steden zijn: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en Hulst. 

Middelburg Abdijplein Creative City Boost

Een boost voor Zeeuwse binnensteden

Cultuurprofessionals en ondernemers uit de Zeeuwse binnensteden werken nauw samen aan sprankelende innovaties om de binnenstad te verlevendigen en nog aantrekkelijker te maken. Samen maken zij plannen voor nieuwe projecten, broedplaatsen, nieuwe verdienmodellen en een nog sterkere identiteit van de stad. Hierbij zijn thema’s als digitalisering, verduurzaming en vergroening belangrijk. De binnenstad zal mooier worden, gezelliger, spannender, diverser en krijgt naar verwachting nieuw elan. Tegelijk draagt het project bij aan een duurzame creatieve economie. Het start allemaal met een goed idee.

Wat komt er uit voort?

Het project is in de zomer van 2021 gestart en heeft een looptijd van in totaal twee jaar. Wat er precies uit de samenwerking tussen de cultuurprofessionals en ondernemers gaat voortkomen, staat niet van tevoren vast. Wel zijn er afspraken gemaakt over het aantal op te leveren producten aan het einde van het project. Het is de bedoeling dat er minimaal vijftien plannen uit het project voortkomen die de Zeeuwse binnensteden een creatieve boost geven. Bekijk hier de plannen waar de projectgroepen mee aan de slag gaan. 

Europese steun

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel van regio’s na de coronacrisis. Creative City Boost is een van de geselecteerde Zeeuwse projecten. Dit is een eerste cultureel project dat binnen OPZuid wordt gehonoreerd.

Social media

Bekijk de laatste updates en nieuwtjes op onze socialemediakanalen:

Archief

Bekijk documenten en video's van de verschillende activiteiten hier.

Visuele weergave projectstructuur

Benieuwd hoe het project Creative City Boost in elkaar zit? Hoe de onderlinge verdeling is en wie verantwoordelijk is voor wat? Bekijk hieronder het grafische overzicht voor meer duidelijkheid.

Europese Unie; Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling | OpZuid | CBK | Provincie Zeeland