Waterdunen vanuit het zuidwesten. In beeld zien we het middenpad met de loopbruggen.

Uniek natuur- en recreatiegebied

Een bijzonder gebied op de grens van land en zee in de provincie Zeeland.

Vogelkijkhut Waterdunen

Bezoek de vogelhutten

In de vogelhutten kunt u vogels van dichtbij bekijken, zonder hun rust te verstoren.

1 / 2

Een uniek natuurgebied

De provincie Zeeland heeft een kustlijn van 650 kilometer, het land ligt in zee. In Waterdunen komt het samenspel tussen water en land tot uitdrukking. Waterdunen is een icoon voor Zeeland en het bewijs dat Zeeland vandaag de dag anders met water omgaat. Waterdunen is een deltawerk. Maar wel anders dan de deltawerken die we kennen als grote werken die Zeeland beschermen tegen het water. Waterdunen combineert natuur, recreatie en getijdenwerking in een innovatieve kustversterking met veiligheid als randvoorwaarde.

Over Waterdunen

Waterveiligheid, kustversterking, natuur, recreatie en zilte aquacultuur komen hier samen en maken Waterdunen tot een bijzonder project. Lees meer wat de aanleiding is en hoe het project is gefinancierd.

Over Waterdunen

Ontstaan Waterdunen

Van het eerste plan tot aan de realisatie van Waterdunen, dat is een periode van bijna meer dan 14 jaar. In 2004 werd het eerste idee geschetst en in 2012 ging de eerste schop de grond in. 

Onstaan Waterdunen

Pijlers Waterdunen

Getijdennatuur, innovatieve waterbeheersing, landschappelijke ingepaste en duurzame recreatie en binnendijkse zilte aquacultuur zijn de vier pijlers van Waterdunen. Op een unieke manier worden deze pijlers in Waterdunen gecombineerd.

Waterdunen luchtfoto

Bezoek Waterdunen

Wil je gaan wandelen in Waterdunen? Dan heb je de keuze uit drie verschillende wandelroutes. Wandel over de gemarkeerde routes en ontdek de vogels die in Waterdunen leven, eten en broeden. 

Bezoek Waterdunen

Contact

Voor vragen, klachten of andere zaken kun je contact opnemen met Melanie van Liere, projectcommunicatie Waterdunen voor de Provincie Zeeland. Heb je vragen over Waterdunen of wil je een informatieve excursies over het ontstaan van Waterdunen  boeken? Dan kun je ook via de email contact opnemen.

Live webcam broedeilanden  Waterdunen 2022

Publicaties en beeldmateriaal

Krantenartikelen, publicaties in vakbladen, het Waterdunen Magazine of beeld- en videomateriaal. Er is een breed scala aan diverse publicaties en beelden over Waterdunen.

Publicaties en beeldmateriaal Waterdunen

Samenwerking tussen vijf verschillende partijen

Aan Waterdunen werken vijf partijen samen. Dat zijn Provincie Zeeland, gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen, Molecaten en stichting Het Zeeuwse Landschap.

Logo provincie Zeeland

Provincie Zeeland

Waterdunen is één van de vele projecten die onder het beheer van Provincie Zeeland vallen. De Provincie zet in op economische ontwikkeling, groei en vernieuwing van Zeeland. Kijk voor meer informatie op www.zeeland.nl.

Logo HZL

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich in voor het behoud van het weidse Zeeuwse landschap met mooie vergezichten. Zij beheert vele tientallen waardevolle natuurgebieden, historische gebouwen en ander erfgoed. Dankzij een ruim aanbod aan wandelroutes, excursies, uitkijk- en informatiepunten is er volop gelegenheid van al dit moois te genieten. Kijk voor meer informatie op www.hetzeeuwselandschap.nl.

Logo Molecaten

Molecaten

Molecaten exploiteert al generaties lang recreatieparken aan stranden, in bossen en aan meren. Overal tonen ze in woord en daad respect voor mens en omgeving. In Waterdunen realiseert Molecaten een park van circa 360 huisjes, 38 glamping tenten en 222 kampeerplaatsen in harmonie met de omgeving. Kijk voor meer informatie op www.molecaten.nl/waterdunen.

Logo gemeente Sluis

Gemeente Sluis

De gemeente Sluis is een gemeente met bijna 24.000 inwoners verdeeld over verschillende stads- en dorpskernen. Daarnaast verwelkomt de gemeente jaarlijks miljoenen gasten en toeristen. Gemeente Sluis zorgt voor een prettig, gezond en veilig leefklimaat. Kijk voor meer informatie over de organisatie op: www.gemeentesluis.nl.

Logo Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen

De werkzaamheden van waterschap Scheldestromen zorgen ervoor dat iedereen elke dag droge voeten heeft. Zo zijn ze er verantwoordelijk voor dat het regenwater snel en zonder veel overlast afgevoerd wordt via een stelsel van sloten en kreken en gemalen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter sterke dijken en duinen. Ook zijn ze verantwoordelijk voor goed onderhouden en veilige wegen. Tevens wordt het rioolwater afgevoerd en gezuiverd. Meer weten over de werkzaamheden van het waterschap? Kijk op www.scheldestromen.nl.

Laatste nieuws

16 juni 2022 | Nieuws Vogelgriep heerst in Waterdunen

De ​vogelgriep treft nu ook grote sterns in Zeeuws-Vlaanderen.

Lees meer over 16 juni 2022 Vogelgriep heerst in Waterdunen
Vogelgriep Waterdunen 2022

8 juni 2022 | Nieuws Ondertekening Beheerplatform Waterdunen

Op woensdag 8 juni hebben de partners hun handtekening gezet.

Lees meer over 8 juni 2022 Ondertekening Beheerplatform Waterdunen
Ondertekening Beheerplatform Waterdunen 8 juni

24 mei 2022 | Nieuws Kijk live mee naar de broedende vogels in Waterdunen

Op de eilanden in Waterdunen broeden op dit moment duizenden vogels.

Lees meer over 24 mei 2022 Kijk live mee naar de broedende vogels in Waterdunen
Live webcam broedeilanden  Waterdunen 2022

Waterdunen in vogelvlucht