Kustversterking

Waterdunen verbetert de veiligheid en versterkt de kust en is onderdeel van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. De kustverdediging is hier op een vernieuwende manier versterkt.

Breskens aanleg Waterdunen februari2014

Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen

In het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma is de kust ter hoogte van Waterdunen aangewezen als een van de tien Zwakke Schakels. Dit betekent dat de zeewering tussen ‘t Killetje en het Zandertje niet bestand zou zijn tegen een superstorm. Omdat voor de kust in de Westerschelde een diepe vaargeul ligt, kon de dijk niet zeewaarts worden versterkt. Daarom is de zeedijk landinwaarts versterkt met een zogenoemd klimaatduin.

kustversterking Waterdunen

Dit duin is 300 meter breed en het hoogste punt ligt op 18 meter boven NAP. Met een gemiddelde hoogte van 14 meter moet het klimaatduin bescherming bieden voor de komende 200 jaar.

Na het afronden van een groot deel van het Onderzoek naar Onontplofte Oorlogsresten (OOO) zijn vanaf 2013 de eerste geulen gegraven. De grond die hierbij vrijkwam, is voor een groot deel gebruikt voor de verzwaring en verhoging van de zeedijk en voor de aanleg van het klimaatduin, tussen 2013 en 2016.

Waterdunen Kustversterking 2014

Voor de landschappelijke inrichting als duingebied is Noordzeezand gebruikt.

spuitwerken

Met het plaatsen van stuifschermen en het inplanten van duindoorn, helmgras en andere duinvegetatie op het klimaatduin, is de kustversterking begin 2016 afgerond.

Waterdunen luchtfoto klimaatdijk 2016
Duingebied Waterdunen 2017