Verbinding met Westerschelde

Met het uitgraven van het krekenstelsel en de aanleg van de getijdenduiker in 2014 is de volgende stap gezet om een verbinding te maken tussen de Westerschelde en Waterdunen. Hiervoor zijn buitendijks en binnendijks maatregelen genomen.

Waterdunen getijdenduiker Inlaatkreek