Archeologie

Voordat de bouwwerkzaamheden begonnen is op verschillende locaties in Waterdunen aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd.

 

Waterdunen archeologisch onderzoek

In het onderzoek is gekeken naar aanwijzingen voor de aanleg, bewoning en gebruik van vroegere polders, zoals sporen van boerderijen, landinrichting en de 19de-eeuwse versterking Fort Napoleon. Er zijn aanwijzingen gevonden dat de oudste bedijking in het gebied dateert uit de 16de eeuw. Nader onderzoek van de dijken liet de gelaagdheid in opbouw zien. Doel van het onderzoek was ook vast te stellen of de dijken in die tijd op een houten fundering werden gebouwd. Dat was bij de onderzoeklocaties niet het geval.

Waterdunen archeologisch onderzoek