Partners

Aan Waterdunen werkten vijf partijen samen. Dat zijn de provincie Zeeland als trekker van het project, de gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen en twee private partijen: recreatieondernemer Molecaten en stichting Het Zeeuwse Landschap.

Partners Waterdunen foto

Provincie Zeeland

Waterdunen is een van de vele projecten die de Provincie Zeeland heeft ontwikkeld op het gebied van economische ontwikkeling, (duurzame) groei en vernieuwing van Zeeland. De provincie was de kartrekker van het project en heeft de regie gevoerd. Daarnaast investeert de provincie in de natuurontwikkeling en de toegankelijkheid van Waterdunen. Kijk voor meer informatie over het werk van de provincie op www.zeeland.nl.

Logo Provincie Zeeland

Stichting Het Zeeuws Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert natuurgebieden, historische gebouwen en ander erfgoed in Zeeland. In Waterdunen levert de stichting een bijdrage aan de vogelkijkvoorzieningen en de recreatieve beleving. Daarnaast beheert HZL de aangelegde natuur en het Kustlaboratorium in Waterdunen. Kijk voor meer informatie op www.hetzeeuwselandschap.nl.

Logo Het Zeeuwse Landschap

Molecaten

Recreatieondernemer Molecaten exploiteert recreatieparken aan stranden, in bossen en aan meren in Nederland en daarbuiten. In Waterdunen bouwt Molecaten een recreatiepark met huisjes, glamping tenten, kampeer- en camperplaatsen. Molecaten financiert de verblijfsrecreatie in Waterdunen. Kijk voor meer informatie op www.molecaten.nl/waterdunen.

Logo Molecaten

Gemeente Sluis

Het gebied van Waterdunen valt binnen de gemeente Sluis. De gemeente telt bijna 24.000 inwoners en verwelkomt jaarlijks miljoenen bezoekers en toeristen. Sluis beheert de parkeergelegenheden rond Waterdunen en draagt bij aan de recreatieve voorzieningen in het gebied. Kijk voor meer informatie op www.gemeentesluis.nl.

 Logo Gemeente Sluis

Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen beheert en onderhoudt de Zeeuwse dijken en is onder meer verantwoordelijk voor de rioolwaterzuivering in Zeeland. In opdracht van het Rijk heeft Scheldestromen de kustversterking in Waterdunen uitgevoerd en gelijktijdig in opdracht van de provincie de getijdenduiker aangelegd. Kijk voor meer informatie op www.scheldestromen.nl.

Logo waterschap Scheldestromen