Ruimen camping Napoleon Hoeve

Een belangrijk onderdeel van Waterdunen is kustversterking. Binnen het project Zwakke Schakels moest de kust ter hoogte van Groede-Breskens worden versterkt. De zeedijk moest zowel worden verhoogd als verbreed, met als gevolg dat de camping Napeleon Hoeve moest wijken.

 

Waterdunen luchtFoto Napoleonhoeve 2008

Doordat de vaargeul daar dicht bij de kust ligt, kon dijkversterking alleen landinwaarts plaatsvinden. Dit betekende dat de direct achter de duinen gelegen camping Napoleon Hoeve moest wijken. De eigenaar van de camping heeft als een van de partijen in het project meegewerkt aan Waterdunen.

Eind 2012 is het terrein van de Napoleon Hoeve geruimd. De dijkversterking is uitgevoerd door het gebied opnieuw in te richten, met ruimte voor een nieuwe opzet van het recreatieve gedeelte.

Waterdunen camping  Napoleonhoeve luchtfoto 2012
Foto terrein Napoleonhoeve na de sloop