Realisatie Waterdunen

De aanleg van Waterdunen is een traject van jaren geweest. Vanwege de verschillende manieren van financieren en afspraken over landgebruik na de aankoop, is de uitvoering over de tijd uitgespreid. Daarnaast moest het graaf- en grondwerk soms even stilliggen, zodat de grond zich kon zetten. Ook moest rekening worden gehouden met bereikbaarheid, weersomstandigheden, broedseizoenen en het toeristenseizoen. Met de ontwikkeling van Waterdunen konden bovendien extra werkzaamheden in de buurt worden uitgevoerd, door werk met werk te combineren.

Waterdunen informatiebord werkzaamheden 2021

Voorbereiding

In de periode van 2012 tot 2014 zijn er in Waterdunen voorbereidende (grond)werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn ook veel onderzoeken uitgevoerd, zoals munitieonderzoeken en archeologisch onderzoeken.

Waterdunen Opruiming explosieven 2017

Inrichting kustzone

Na een periode van voorbereiding zijn de verschillende delen van Waterdunen aangelegd, zoals de kustversterking.

kustversterking Waterdunen

Aanleg gebied

Nadat de voorbereidende werkzaamheden waren afgerond, is er veel grond verzet. Met het uitgraven van de kreken en geulen en de aanleg van de vogelbroedeilanden ontstonden de contouren van Waterdunen.

Bouw getijdenduiker Waterdunen

Meekoppelkansen

De aanleg van Waterdunen maakte het mogelijk de werkzaamheden te combineren met een aantal andere kansen en wensen van de omgeving.

Kustlab Waterdunen