Inrichting kustzone

Na een periode van voorbereiding zijn de verschillende delen van Waterdunen aangelegd. Voor de kustversterking, het inrichten van het natuurgebied en maken van het landschap voor het park Waterdunen is veel grondwerk gecombineerd.

Luchtfoto Waterdunen grondwerkzaamheden 2015