Bijzondere flora en fauna

Ter voorbereiding van de werkzaamheden zijn de flora en fauna van het gebied onderzocht. In de vergunningen voor de uitvoering zijn op basis daarvan maatregelen voorgeschreven.

Estuariene natuur Waterdunen