Oorlogsresten

Eind 2012 is in bijna het hele plangebied van Waterdunen een onderzoek begonnen naar Onontplofte Oorlogsresten (OOO). In de Tweede Wereldoorlog is in het gebied bij de Slag om de Schelde uitgevochten, waardoor het regelmatig doelwit was van bombardementen en zware gevechten.

 

Waterdunen 2019 Breskens EODD bom explosie

Explosievenonderzoek

Op basis van de grondslag van het gebied kunnen niet ontplofte bommen tot ruim 10 meter onder de grond worden gevonden. Het gebied is systematisch uitgekamd om de oorlogsresten op te sporen en onschadelijk te maken, zodat graafwerkzaamheden veilig konden worden uitgevoerd. Bij het onderzoek bleek er heel wat in de grond te zitten: granaten in allerlei maten, munitiekisten, brandbommen, soms na de oorlog begraven en gedumpt in diepe kuilen.

Waterdunen Opruiming explosieven 2017

De meest indrukwekkende oorlogsrestanten die zijn gevonden, waren vier bommen van elk 500 kilo en de restanten van een neergestort Engels vliegtuig.

Waterdunen onderdeel vliegtuigje 2013

De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) kwam gedurende de gehele periode regelmatig langs om het explosieve materiaal onschadelijk te maken. Voor de ruiming van twee bommen zijn een groot deel van park Schoneveld en de woonwijk Het Heem ontruimd geweest. Het meeste oorlogsmateriaal was eind 2013 verwijderd. Bij alle volgende graafwerkzaamheden in Waterdunen is regelmatig aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijk achtergebleven explosieven.

Waterdunen vliegtuigbommen munitieonderzoek

Tijdens het munitieonderzoek zijn ook veel andere voorwerpen gevonden, waaronder een grote hoeveelheid hoefijzers. Daarnaast zijn diverse bodemverontreinigingen ontdekt (olie, bestrijdingsmiddelen, asbest), die volgens de geldende procedures zijn gesaneerd.

Waterdunen sleutel en hoefijzer