Waterdunen vanuit het zuidwesten. In beeld zien we het middenpad met de loopbruggen.

Uniek natuur- en recreatiegebied

Een bijzonder gebied op de grens van land en zee in  Zeeland.

Vogelkijkhut Waterdunen

Bezoek de vogelhutten

In de vogelhutten kunt u de vogels van dichtbij bekijken zonder hun rust te verstoren.

Zeedijk Waterdunen luchtfoto situatie 2008 vanuit het oosten.

Kustversterking

Waterdunen verbetert de veiligheid en versterkt de kust tussen Groede en Breskens. 

Waterdunen getijdennatuur

Getijdenatuur

Een unieke landschap met zoutminnende planten, slikken en schorren.

Waterdunen natuur met loopbrug en vogelkijkhut

Recreatie in de natuur

Aantrekkelijk natuurgebied met hoogwaardige verblijfsrecreatie.

Binnendijkse zilte aquacultuur Waterdunen

Binnendijkse zilte aquacultuur

Waterdunen een geschikte plek voor een proeftuin voor zilte teelten.

1 / 6

Een uniek natuurgebied

De provincie Zeeland heeft een kustlijn van 650 kilometer: het land ligt in de zee. In Waterdunen zie je het samenspel tussen water en land. Het gebied is een icoon voor Zeeland. Het bewijst dat we tegenwoordig anders met water omgaan. Waterdunen is een deltawerk, maar niet zoals we dat kennen van de Oosterscheldekering of andere werken die Zeeland beschermen tegen het water. Waterdunen combineert natuur, recreatie, getijdenwerking en veiligheid op een vernieuwende manier.

Waarom Waterdunen

Waterveiligheid, kustversterking, getijdenatuur, recreatie en experimenteren met zilte teelten maken van Waterdunen een bijzonder project. Lees meer over de aanleiding voor het realiseren van Waterdunen en hoe het project is gefinancierd.

Over Waterdunen

Van idee naar plan

Tussen het eerste plan op de tekentafel en de afronding van Waterdunen is ruim 18 jaar verstreken. In 2004 werd het eerste idee voor Waterdunen geschetst en in 2012 ging voor het eerst de schop in de grond. Wat moet er allemaal worden geregeld voor je kunt beginnen met een project als Waterdunen?

Waterdunen informatiebord 2017

Realisatie Waterdunen

De provincie Zeeland en de partners van Waterdunen hebben tien jaar hard gewerkt om in de praktijk te brengen wat op papier is bedacht. Hiervoor zijn stap voor stap veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Wat komt er kijken bij de aanleg van zo’n omvangrijk project?

Onstaan Waterdunen

Beheer Waterdunen

Waterdunen is nog steeds in ontwikkeling. De provincie Zeeland heeft de grond overgedragen aan de partners van Waterdunen, die er nog dagelijks bij betrokken zijn.

zeekraal

Bezoek Waterdunen

Wilt u een bezoek brengen aan Waterdunen? Er zijn drie verschillende wandelroutes. Bekijk alle informatie over openingstijden, routes en parkeren op de website van Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Bezoek Waterdunen

Publicaties en beeldmateriaal

Krantenartikelen, publicaties in vakbladen, het Waterdunen Magazine of beeld- en videomateriaal. Er is een breed scala aan diverse publicaties en beelden over Waterdunen.

Publicaties en beeldmateriaal Waterdunen

English information

Waterdunen is an unique 350-hectare area on the coast of West-Zeeland Flanders combining coastal defence, tidal nature and recreation in an innovative way.

Waterdunen landschap natuur vogels