Waterdunen vanuit het zuidwesten. In beeld zien we het middenpad met de loopbruggen.

Uniek natuur- en recreatiegebied

Een bijzonder gebied op de grens van land en zee in  Zeeland

Vogelkijkhut Waterdunen

Bezoek de vogelhutten

In de vogelhutten kunt u de vogels van dichtbij bekijken zonder hun rust te verstoren

1 / 2

Een uniek natuurgebied

De provincie Zeeland heeft een kustlijn van 650 kilometer, het land ligt in zee. In Waterdunen komt het samenspel tussen water en land tot uitdrukking. Waterdunen is een icoon voor Zeeland en het bewijs dat Zeeland vandaag de dag anders met water omgaat. Waterdunen is een deltawerk. Maar wel anders dan de deltawerken die we kennen als grote werken die Zeeland beschermen tegen het water. Waterdunen combineert natuur, recreatie en getijdenwerking in een innovatieve kustversterking met veiligheid als randvoorwaarde. Provincie Zeeland heeft een kustlijn van 650 kilometer; het Zeeuwse land ligt grotendeels in zee.

Over Waterdunen

Waterveiligheid, kustversterking, natuur, recreatie en experimenteren met zilte teelten komt hier samen en maakt Waterdunen tot een bijzonder en uniek project. Lees meer over wat de aanleiding voor het realiseren van Waterdunen is geweest en hoe het project is gefinancierd.

Over Waterdunen

Ontstaan Waterdunen

Vanaf het eerste plan op de tekentafel tot aan de afronding van de realisatie van Waterdunen; daar is een periode van ruim 18 jaar verstreken. In 2004 werd na veel overleg en voorbereidingen uiteindelijk het eerste idee geschetst en in 2012 ging de eerste schop de grond in om een start te maken met de realisatie van Waterdunen. 

Onstaan Waterdunen

Pijlers Waterdunen

Getijdennatuur, innovatieve waterbeheersing, landschappelijke ingepaste en duurzame recreatie en het experimenteren met binnendijkse zilte teelten zijn de vier pijlers van Waterdunen. Op een unieke manier worden deze pijlers in Waterdunen gecombineerd.

Waterdunen luchtfoto

Bezoek Waterdunen

Wilt u een bezoek brengen aan Waterdunen? Dan heeft u de keuze uit drie verschillende wandelroutes. Wandel over de gemarkeerde routes en ontdek de vogels die in Waterdunen leven, eten en broeden. Bekijk alle informatie over openingstijden, routes en parkeren op de website van stichting Het Zeeuwse Landschap.

Bezoek Waterdunen

Publicaties en beeldmateriaal

Krantenartikelen, publicaties in vakbladen, het Waterdunen Magazine of beeld- en videomateriaal. Er is een breed scala aan diverse publicaties en beelden over Waterdunen.

Publicaties en beeldmateriaal Waterdunen

Samenwerking tussen vijf verschillende partijen

Aan de realisatie van Waterdunen werkten vijf partijen samen. Dat zijn Provincie Zeeland,  Gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen, Molecaten en stichting Het Zeeuwse Landschap.

Logo provincie Zeeland

Provincie Zeeland

Waterdunen is één van de vele projecten die onder het beheer van Provincie Zeeland valt. De provincie zet met name in op economische ontwikkeling, (duurzame) groei en vernieuwing van Zeeland. Kijk voor meer informatie over het werk van de provincie op www.zeeland.nl.

Logo HZL

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich in voor het behoud van het weidse Zeeuwse landschap met haar mooie vergezichten. De stichting  beheert vele tientallen waardevolle natuurgebieden, historische gebouwen en ander erfgoed. Dankzij een ruim aanbod aan wandelroutes, excursies, uitkijk- en informatiepunten is er volop gelegenheid van al dit moois in Zeeland te genieten. Kijk voor meer informatie op www.hetzeeuwselandschap.nl.

Logo Molecaten

Molecaten

Molecaten exploiteert al generaties lang recreatieparken aan stranden, in bossen en aan meren in Nederland, maar ook daarbuiten. Overal tonen ze in woord en daad respect voor mens en omgeving. In Waterdunen realiseert Molecaten een park van circa 360 huisjes, 38 glamping tenten en 222 kampeer- en camperplaatsen in harmonie met de omgeving. Kijk voor meer informatie op www.molecaten.nl/waterdunen.

Logo gemeente Sluis

Gemeente Sluis

Gemeente Sluis is een gemeente met bijna 24.000 inwoners verdeeld over verschillende stads- en dorpskernen. Daarnaast verwelkomt de gemeente jaarlijks miljoenen gasten en toeristen. Gemeente Sluis zorgt voor een prettig, gezond en veilig leefklimaat. Kijk voor meer informatie over de organisatie op: www.gemeentesluis.nl.

Logo Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen

De werkzaamheden van Waterschap Scheldestromen zorgen ervoor dat alle inwoners van Zeeland elke dag droge voeten hebben en houden. Zo zijn ze er verantwoordelijk voor dat het regenwater snel en zonder veel overlast afgevoerd wordt via een stelsel van sloten, kreken en gemalen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter sterke dijken en duinen. Ook zijn ze verantwoordelijk voor goed onderhouden en veilige wegen. Tevens wordt het rioolwater afgevoerd en gezuiverd. Meer weten over de werkzaamheden van het waterschap?  Kijk op www.scheldestromen.nl.