De ringsloot

In 2013-2014 is rondom het gebied een brede ringsloot aangelegd. De rand van de ringsloot aan de kant van de kreken dient als begrenzing voor het zoute water van Waterdunen. Dit water staat niet in verbinding met het afwatersysteem van de omliggende polder.

Waterdunen ringsloot Waterlopen