Over Waterdunen

Waterdunen is ontstaan uit een samenloop van omstandigheden. Waterschap Scheldestromen moest de kust tussen Breskens en Groede versterken; de ondernemer die onderaan de oude dijk een camping had, zag kansen voor een nieuw recreatiepark en stichting Het Zeeuwse Landschap was op zoek naar een plek om zilte natuur te ontwikkelen. Tegelijkertijd kon West-Zeeuws-Vlaanderen een sociaaleconomische impuls gebruiken om problemen als vergrijzing en afnemende werkgelegenheid aan te pakken. Dit bij elkaar leverde het idee voor Waterdunen op. Deze initiatieven leidden tot de samenwerking van verschillende partijen met Provincie Zeeland als trekker.

Entree Waterdunen

Aanleiding

Waterdunen is bij het maken van de plannen voor de kustversterking bedacht als de oplossing voor het stimuleren van de economie en de verbetering van de omgevingskwaliteiten zoals natuur, landschap, cultuurhistorie en de leef- en recreatieomgeving.

Waterdunen vogels

Financiering

De totale investering in Waterdunen bedraagt ongeveer 200 miljoen euro. Het Rijk betaalde het kustversterkingsdeel. Waterschap Scheldestromen in eigenaar van de getijdenduiker, Molecaten financiert de verblijfsrecreatie, Provincie Zeeland investeert in de natuurontwikkeling en de toegankelijkheid daarvan, stichting Het Zeeuwse Landschap levert een bijdrage aan de vogelkijkvoorzieningen en recreatieve beleving van Waterdunen.

Financiering Waterdunen

Partners

Waterveiligheid, kustversterking, natuur, recreatie en een proeftuin voor zilte teelten: in Waterdunen komt alles samen. Voor de realisatie van dit unieke project werken 5 verschillende partners samen.

Waterdunen 2021