Over Waterdunen

Waterdunen is ontstaan uit een samenloop van omstandigheden. Waterschap Scheldestromen moest de kust tussen Breskens en Groede versterken; de ondernemer die onderaan de oude dijk een camping had, zag kansen voor een nieuw recreatiepark en stichting Het Zeeuwse Landschap was op zoek naar een plek om zilte natuur te ontwikkelen. Tegelijkertijd kon West-Zeeuws-Vlaanderen een sociaaleconomische impuls gebruiken om problemen als vergrijzing en afnemende werkgelegenheid aan te pakken. Dit bij elkaar leverde het idee voor Waterdunen op. Deze initiatieven leidden tot de samenwerking van verschillende partijen met de Provincie Zeeland als trekker.

Entree Waterdunen

Bezoekersinformatie

Een bezoek brengen aan Waterdunen? Alle informatie over de drie verschillende wandelroutes, parkeren en een routebeschrijving vind je hier.

Bezoek Waterdunen

Aanleiding

Waterdunen is de oplossing voor het stimuleren van de economie en de verbetering van de omgevingskwaliteiten zoals natuur, landschap, cultuurhistorie en de leef- en recreatieomgeving.

Waterdunen vogels

Financiering

De totale investering bedraagt ongeveer 200 miljoen euro. Het Rijk betaalt het kustversterkingsdeel. Molecaten financiert de verblijfsrecreatie en draagt bij aan de uitvoering van de natuurontwikkeling en stichting Het Zeeuwse Landschap levert een bijdrage aan de vogelkijkvoorzieningen.

Financiering Waterdunen

Partners

Waterveiligheid, kustversterking, natuur, recreatie en een proeftuin voor zilte teelten: in Waterdunen komt alles samen. Voor de realisatie van dit unieke project werken 5 verschillende partners samen.

Waterdunen 2021