Parc du Marquenterre

In de buurt van Abbeville aan de monding van de Somme in Noord-Frankrijk is zout water vanuit zee toegelaten in een voormalig landbouwgebied. Het gebied is binnen enkele jaren omgetoverd tot een fraai natuurgebied met vogelpark waar jaarlijks veel toeristen op afkomen. De omliggende kernen en verblijfsrecreatieve voorzieningen plukken daar de vruchten van. Via een ingenieus systeem van paadjes, dijkjes, bomen en hutten komt de toerist tot op luttele meters van de gevleugelde vrienden. De toerist kan genieten van zoekende steltlopers, enorme groepen watervogels waaronder de prachtige lepelaar en in bomen broedende zilverplevieren. Allemaal soorten die nu ook jaarlijks Breskens passeren en straks neerstrijken in Waterdunen.

Overview Parc Marquenterre