Begroting 2023

7 oktober 2022
|
Publicatie

In deze begroting geven wij voor 2023 inzicht in de beleidsvoornemens en de daarvoor beschikbare financiële middelen. Tevens geven we inzicht in het financiële meerjarenperspectief.

Zeeuwse vlag wapperend op het Abdijplein