Bedieningstijden sluizen en bruggen

Bruggen en sluizen in beheer bij de Provincie Zeeland worden op een centrale plek (de Nautische Centrale in Vlissingen) bediend. Op deze pagina vindt u meer informatie over de bedientijden en waar u terecht kunt voor vragen en opmerkingen.

Keersluisbrug Vlissingen
Bruggen en sluizen Marifoonkanaal Bedieningstijden
Zeesluizen te Vlissingen 18 24/7
Sluizen te Veere 18 24/7
Bruggen over Kanaal door Walcheren:
 • Keersluisbrug te Vlissingen
 • Sloebrug
 • Draaibrug te Souburg
 • Schroebrug te Middelburg
 • Stationsbrug te Middelburg
22 24/7 (*bloktijden 06:00u tot 22:00u)
Bruggen over het Arnekanaal:
 • Arnespoorburg
 • Arneverkeersbrug
22 24/7 (*bloktijden 06:00u tot 22:00u)
Dokbrug te Vlissingen 22 8 openingen overdag
Zeelandbrug Oosterschelde 18 24/7 (*bloktijden 06:00u tot 22:00u)

De bedientijden zijn richttijden die de Provincie Zeeland zo goed als mogelijk probeert na te leven. Door (onvoorziene) omstandigheden bestaat de mogelijkheid dat bedientijden niet altijd volledig gehaald worden. We vragen daarvoor uw begrip.

Bedieningstijden

Alle bedieningstijden van bruggen en sluizen in beheer van Provincie Zeeland vindt u hieronder.

De bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in Nederland leest u op de website van Rijkswaterstaat.

(van 22.00 tot 06.00 uur geen beperkingen in de openingstijden)

Brug Brug dagelijks open voor beroepsvaart Brug dagelijks open voor recreatievaart
Keersluisbrug Vlissingen Dagelijks open op elk uur vanaf:
.12
.42
Richting Middelburg vanaf Keersluisbrug
06.12
08.42
10.42
12.42
14.42
16.42
18.42
20.42
Sloebrug Vlissingen Dagelijks open op elk uur vanaf:
.21
.51

 

Draaibrug Souburg Dagelijks open op elk uur vanaf:
.03
.33

 

Schroebrug Middelburg Dagelijks open op elk uur vanaf:
.17
.47

Tijdens werkdagen geen opening van 07.27 tot 08.47

 

Stationsbrug Middelburg Dagelijks open op elk uur vanaf:
.07
.37

Tijdens werkdagen afwijkende openingen 06.27 i.p.v. 06.37 en 07.27 i.p.v. 07.37, dus geen opening van 07.37 tot 08.37

Richting Vlissingen vanaf Stationsbrug
06.27
08.37
10.37
12.37
14.37
16.37
18.37
20.37
Arnebruggen 24/7 behoudens aanbod treinen en afhankelijk aanbod bruggen Kanaal door Walcheren

 

Dokbrug

08:30
10:30
12:30
14:30
15:30
17:30
18:30
20:30

 

Veiligheid door marifoongebruik

Vanuit veiligheidsoogpunt kan beroepsvaart bij brugopeningen (en bij schutten door sluizen) voorrang krijgen op de recreatievaart. Recreatievaart krijgt de mogelijkheid om mee te liften met beroepsvaart buiten de openingstijden van de blauwe golf. Het verzoek is om tijdens de passage van bruggen goed uit te luisteren op marifoonkanaal zoals in het schema aangegeven.

Geen marifoon aan boord: aanmelden kan bij Dokbrug, Keersluisbrug, Stationsbrug en Arnebruggen via intercom op de wachtsteiger.

Zeelandbrug

Bedientijden voor de scheepvaart op werkdagen:

De brug wordt tussen 05.00 en 23.00 uur bediend om 5 minuten voor heel. Met 2 uitzonderingen. Die van 7.55 gaat om 7.20 en die van 16.55 om 16.25. Zie onderstaande tabel voor alle tijden.

ochtend middag avond
5.55 11.55 17.55
6.55 12.55 18.55
7.20 13.55 19.55
8.55 14.55 20.55
9.55 15.55 21.55
10.55 16.25 22.55
Bedientijden voor de scheepvaart op zaterdag, zondag en op feestdagen:
ochtend middag avond
5.55 11.55 17.55
6.55 12.55 18.55
7.55 13.55 19.55
8.55 14.55 20.55
9.55 15.55 21.55
10.55 16.55 22.55
Uitzonderingen die het hele jaar gelden 
 • Bij onvoorziene brugpassage van hulpdiensten opent de Zeelandbrug een half uur later.
 • Als de brugopening van 7.20 uur vanwege passage hulpdiensten moet worden overgeslagen, dan opent de brug om 8.25 uur.
 • Als de brugopening van 16.25 uur vanwege passage hulpdiensten moet worden overgeslagen, dan opent de brug om 17.25 uur.

Sluizen

De bediening van de sluizen te Vlissingen en sluizen te Veere is 7 dagen per week en 24 uur per dag.

Bruggen

De bovengenoemde bruggen zijn 24 uur per dag bemand. Voor de bruggen over het Kanaal door Walcheren, de Dokbrug, de Arnespoorbrug en de Zeelandbrug dient de scheepvaart overdag tussen 06:00u en 22:00u rekening te houden met de bloktijden afgestemd op het openbaar vervoer en de spitsuren van het wegverkeer.

Blauwe golf (onderdeel van de Staande Mast Route)

Het Kanaal door Walcheren is ook onderdeel van de blauwe golf voor het zuidelijke deel van de Staande Mast Route. Deze blauwe golf is voor veilige en vlotte doorvaart van de recreatievaart over het Kanaal door Walcheren. De blauwe golf tussen 06:00u en 22:00u is ook afgestemd op de bloktijden voor het openbaar vervoer en om het wegverkeer overdag minder te hinderen met veelvuldige brugopeningen.

Handige tips en algemene info voor de watersporter leest u op de website van Varen doe je samen.

Berichten aan de scheepvaart

Actuele en toekomstige berichten (BAS) over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart.

Direct naar berichten aan de scheepvaart

Heeft u een vraag, melding of klacht?

 • Direct contact op de vaarweg en tijdens passage van een brug of sluis vindt plaats via de marifoon.
 • Heeft u een vraag over uw passage of wilt u aanvragen voor het Kanaal door Walcheren? Neem dan contact op via ncv@zeeland.nl.
 • Heeft u een andere niet urgente-vraag of klacht? Geef het door via het digitale formulier Melding/klacht/vraag (vaar)wegen of via 0800-2034.
 • In geval van calamiteiten kunt u contact met de Provincie Zeeland opnemen via nummer 0800-2034.
 • Voor levensbedreigende situaties belt u altijd 112.