Onze managers

Met Zeeland, voor Zeeland is niet alleen de titel van het coalitieakkoord maar het geeft ook aan hoe wij als Provincie willen werken. Hoe wij willen bouwen aan de toekomst van Zeeland. Dat vraagt om een lange adem. En dat kunnen we niet alleen.

Samen met inwoners, bedrijven, instellingen en overheden zetten wij de schouders onder de grote opgaven die wij voor Zeeland zien.  Of het nou om natuurherstel gaat, , perspectief voor de landbouw, duurzame energie, bereikbaarheid, mobiliteit of wonen gaat. We moeten het samen doen.

Om al onze medewerkers allemaal op te noemen gaat wat ver. Maar om te weten wie waarover gaat, biedt dit smoelenboek van onze managers van de Provincie een goed overzicht. Met een naam, foto, functiebeschrijving, e-mailadres en telefoonnummer. Zo leert u ons (nog beter) kennen en dat maakt het maken van contact misschien nét wat makkelijker.

Daarom: bel of mail ons als u ook iets Met Zeeland, voor Zeeland wilt doen.
Elmar Franken,
Secretaris / algemeen directeur

Nevenfuncties management

Medewerkers met een managementfunctie bij de provincie Zeeland hebben geen nevenfuncties gemeld, die de belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met hun functievervulling kunnen raken

Directie

Elmar Franken

Provinciesecretaris / algemeen directeur
Lees meer over Elmar Franken

Luuk Prevaes

Directeur Programma's en Projecten
Lees meer over Luuk Prevaes

Programmamanagers

Annelise Bosscha - Boelpijp

Programmamanager Cultuur, Erfgoed, Leefbaarheid en Sport
Lees meer over Annelise Bosscha - Boelpijp

Maurice Buuron

Programmamanager grote projecten en mobiliteit op maat
Lees meer over Maurice Buuron

Niels Elshof

Programmamanager Energie & Klimaat
Lees meer over Niels Elshof

Renske de Jong

Programmamanager Woonplaats: Zeeland (Fysieke Leefomgeving)
Lees meer over Renske de Jong

Durk-Jan Lagendijk

Programmamanager Landelijk Gebied, Natuur en Landbouw
Lees meer over Durk-Jan Lagendijk

Kees van Rabenswaaij

Programmamanager grote projecten (interim)
Lees meer over Kees van Rabenswaaij

Loek Schipper

Programmamanager grote projecten (waarnemend)
Lees meer over Loek Schipper

Mathieu van Woerkom

Programmamanager Ondernemend Zeeland (Regionale Economie)
Lees meer over Mathieu van Woerkom

Afdelingsmanagers

Bernadette Klarenaar

Waarnemend Concerncontroller
Lees meer over Bernadette Klarenaar

Alex Groosman

Afdelingsmanager Facilitair
Lees meer over Alex Groosman

Ferry Brasz

Chief Information Officer (CIO) Provincie Zeeland, tevens manager Informatie & Automatisering
Lees meer over Ferry Brasz

Ferry Chervet

Afdelingsmanager Infrastructuur & Vastgoed
Lees meer over Ferry Chervet

Jeanine Hoffius

Afdelingsmanager Bestuursondersteuning
Lees meer over Jeanine Hoffius

Renate Jobse

Afdelingsmanager Personeel, Omgeving en Juridische Zaken
Lees meer over Renate Jobse

Julian Verhage

Afdelingsmanager Financiën
Lees meer over Julian Verhage

Poulemanagers

Onze organisatie kent vier poules: drie poules Advies (met adviseurs) en één poule Programma’s en Projecten (met programma- en projectleiders en ondersteuners), van waaruit medewerkers worden ingezet in flexibele programmateams gericht op maatschappelijke vraagstukken. De poules vormen de plek waar collega’s werken aan duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.

Thijs van Opdurp

Poulemanager
Lees meer over Thijs van Opdurp

Jeroen Verbeek

Poulemanager poule Advies 1
Lees meer over Jeroen Verbeek

Martin van den Bovenkamp

Poulemanager poule Advies 3
Lees meer over Martin van den Bovenkamp

Madeleine Huizinga

Poulemanager poule Advies 2
Lees meer over Madeleine Huizinga

Projecten

Maurice Buuron

Programmamanager grote projecten en mobiliteit op maat
Lees meer over Maurice Buuron

Loek Schipper

Programmamanager grote projecten (waarnemend)
Lees meer over Loek Schipper