‘Samen verschil maken is niet alleen de titel van ons akkoord, maar ook het leidende principe van waaruit we willen werken. Dat geldt zowel binnen als buiten het provinciehuis. (…) Samen met inwoners, bedrijven, instellingen en overheden zetten wij de schouders onder de grote opgaven die wij voor Zeeland aan zien komen. Wij willen hen dan ook nadrukkelijk betrekken bij onze plannen voor de komende jaren.’

Zo begint ‘Samen verschil maken, coalitieakkoord 2019-2023’ van de Provincie Zeeland. Het is bedoeld als oproep én als uitgestoken hand naar de Zeeuwse samenleving. Achter die overdrachtelijk uitgestoken hand gaan echte mensen schuil. Bij de provinciale organisatie werken iets meer dan 600 medewerkers (521 fte). Zeshonderd mensen die zich dagelijks inzetten voor (de belangen van) de provincie Zeeland.

Om die allemaal in een lijst te zetten gaat wat ver. Maar om te weten wie waarover gaat, biedt dit smoelenboek van onze managers van de Provincie een handzaam overzicht. Naam, foto, functiebeschrijving, mailadres en telefoonnummer. Zo leert u ons (nog beter) kennen, en dat maakt het leggen van contact misschien nét wat gemakkelijker.

Daarom: bel of mail ons als u samen met ons verschil wilt maken!

Ab Smit,
Algemeen directeur / Provinciesecretaris

Luuk Prevaes,
Directeur Programma’s en Projecten

Directie

Ab Smit
Algemeen directeur / Provinciesecretaris
Luuk Prevaes
Directeur Programma’s en Projecten

Opgavemanagers

Maurice Buuron
Opgavemanager Slimme mobiliteit
Niels Elshof
Opgavemanager Klimaatadaptatie en Programmamanager Energie & Klimaat
Raquel Jimenez
Opgavemanager Zichtbaar Zeeland
Durk-Jan Lagendijk
Opgavemanager Stikstof
Alexandra Scherbeijn
Opgavemanager Ruimtelijke kwaliteit

Programmamanagers

Ferry Chervet
Programmamanager Mobiliteit op maat (Regionale Bereikbaarheid)
Niels Elshof
Opgavemanager Klimaatadaptatie en Programmamanager Energie & Klimaat
Jules Hinssen
Programmamanager Iedereen telt! (Leefbaarheid, Cultuur en Sport) / Programmamanager grote projecten
Renske de Jong
Programmamanager Woonplaats: Zeeland (Fysieke Leefomgeving)
Kees van Rabenswaaij
Programmamanager Balans in het landelijk gebied (Landelijk gebied, Landbouw en natuur)
Mathieu van Woerkom
Programmamanager Ondernemend Zeeland (Regionale Economie)

Afdelingsmanagers

Ferry Brasz
Afdelingsmanager Informatie & Automatisering, Chief Information Officer (CIO)
Renate Jobse
Afdelingsmanager Personeel, Omgeving en Juridische Zaken
Jeanine Hoffius
Afdelingsmanager Bestuursondersteuning
Ab Lourense
Afdelingsmanager Facilitair
Coen Verhoeve
Afdelingsmanager Infrastructuur & Vastgoed
Richard Wiskerke
Afdelingsmanager Financiën
Jan Hendrik Stomps
Concerncontroller

Poulemanagers

Onze organisatie kent vier poules: drie poules Advies (met adviseurs) en één poule Programma’s en Projecten (met programma- en projectleiders en ondersteuners), van waaruit medewerkers worden ingezet in flexibele programmateams gericht op maatschappelijke vraagstukken. De poules vormen de plek waar collega’s werken aan duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.

Dorrith de Vos – de Kok
Poulemanager poule Advies 1
Madeleine Huizinga
Poulemanager poule Advies 2
Roos Dieleman
Poulemanager poule Advies 3
Laura Ras
Poulemanager poule Programma’s & Projecten

Projecten

Jules Hinssen
Programmamanager Iedereen telt! (Leefbaarheid, Cultuur en Sport) / Programmamanager grote projecten
Jan Maljaars
Programmamanager grote projecten

Communicatie

Dick-Gert Smid
Communicatieadviseur commissaris van de Koning; Communicatieadviseur college van Gedeputeerde Staten