Samen verschil maken is niet alleen de titel van ons akkoord, maar ook het leidende principe van waaruit we willen werken. Dat geldt zowel binnen als buiten het provinciehuis. (…) Samen met inwoners, bedrijven, instellingen en overheden zetten wij de schouders onder de grote opgaven die wij voor Zeeland aan zien komen. Wij willen hen dan ook nadrukkelijk betrekken bij onze plannen voor de komende jaren.’

Zo begint ‘Samen verschil maken, coalitieakkoord 2019-2023’ van de Provincie Zeeland. Het is bedoeld als oproep én als uitgestoken hand naar de Zeeuwse samenleving. Achter die overdrachtelijk uitgestoken hand gaan echte mensen schuil. Bij de provinciale organisatie werken iets minder dan vijfhonderd mensen. Vijfhonderd mensen die zich dagelijks inzetten voor (de belangen van) de provincie Zeeland.

Om die allemaal in een lijst te zetten gaat wat ver. Maar om te weten wie waarover gaat, biedt dit smoelenboek van het management van de Provincie een handzaam overzicht. Naam, foto, functiebeschrijving, mailadres en telefoonnummer. Zo leert u ons alvast een beetje kennen, en dat maakt het leggen van contact misschien nét wat gemakkelijker.

Daarom: schroom niet te bellen of te mailen als u samen met ons verschil wilt maken!

Ab Smit,
Algemeen directeur / Provinciesecretaris

Luuk Prevaes,
Directeur Programma’s en Projecten

Directie

Ab Smit
Algemeen directeur / Provinciesecretaris
Luuk Prevaes
Directeur Programma’s en Projecten