Provinciale Staten

De zijn de volksvertegenwoordiging van Zeeland. Zij bepalen de koers van het provinciale beleid. Statencommissies bespreken voorstellen voor beleid. De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten in hun werk. De voorzitter van de Provinciale Staten is de commissaris van de Koning.

Vergadering Provinciale Staten (2023)