Milieu

Wij werken aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving in Zeeland. Dat is nodig, want er zijn nog steeds uitdagingen zoals bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, vervuilende stoffen en een veilige energietransitie). In het Milieuprogramma 2023-2027 beschrijven we wat en hoe we dat willen doen.

De Omgevingsdiensten RUD-Zeeland en DCMR voeren voor ons taken uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Zij dragen bij aan het behalen van de doelen uit het milieuprogramma.

Industrie