Bestuur

Het bestuur van Zeeland wordt gevormd door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. De leden van Gedeputeerde Staten worden na de provinciale verkiezingen gekozen door de leden van Provinciale Staten voor een periode van vier jaar. Gedeputeerde Staten moet alles wat zij doen uitleggen aan Provinciale Staten.

Voorzittershamer op tafel
 • Beleid en regelgeving

  In het coalitieakkoord 'Samen verschil maken’ staan de ambities van de Provincie voor de periode 2019 – 2023.

  Lees meer
  Twee mensen onder boom bij schemer
 • Coalitieakkoord 2019-2023: Samen verschil maken

  In 'Samen verschil maken' beschrijven de onderhandelaars onder meer hun visie op Zeeland.

  Lees meer
  Coalitieakkoord 2019-2023: Samen verschil maken
 • Gedeputeerde Staten

  Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie.

  Lees meer
  Leden Gedeputeerde Staten
 • Provinciale Staten

  De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van Zeeland.

  Lees meer
  Statenzaal met spreker
 • Vergaderoverzicht GS & PS

  In ons vergaderoverzicht treft u de geplande vergaderingen en stukken van PS en de Statencommissies.

  Lees meer
  Provinciale Staten tijdens een vergadering in de Statenzaal