Publicatie steunmaatregelen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de provinciale steunmaatregelen. Door Europese vrijstellingsverordeningen moeten we deze bekendmaken. Een vrijstellingsverordening is een waarin staat dat de Provincie steun kan geven voor bepaalde beleidsdoelen. Deze steun hoeft de Provincie niet officieel aan te melden bij de Europese Commissie.

Steunmaatregelen van de overheid moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie voor goedkeuring. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld. Wanneer aan de voorwaarden die in deze verordeningen staan genoemd is voldaan, is aanmelden niet meer nodig. Eén van de voorwaarden voor het toepassen van deze vrijstellingsverordeningen is dat de Provincie een bericht moet sturen aan de Europese Commissie. In dit bericht moet informatie staan over de steunmaatregel. Daarnaast moet de Provincie bepaalde informatie over de steunmaatregel op haar website bekendmaken. Hieronder vindt u de informatie over provinciale steunmaatregelen die volgens de geldende vrijstellingsverordeningen bekendgemaakt moeten worden.

2024

2024 professionalisering Zeeuws Maritiem MuZEEum

2023

Smart Delta Resources 2023

Subsidie 2023 project ‘collectieontsluiting, internationalisering educatie en digitalisering’

Subsidie 2023 interactives voor expositie ‘Ga mee naar zee’

Subsidie project Uireka 2023-2025

Subsidie professionalisering Zeeuws Maritiem MuZEEum

Subsidie Smart Water Grids - Digitale monitoring waterdistributienetwerken

Subsidie demonstratieproject Jaarrond teelt en vermeerdering van zilte groente

Subsidie Stichting Dockwize 2023

2022

Eenmalige vergoeding Waterdunen

Smart Delta Resources 2022

Subsidie Stichting Dockwize 2022

2021

voor project Canon van de Waterbouwers

Subsidie voor coronaschade 2020 cultuur Stichting Nationaal Museum Watersnood 1953

Subsidie voor coronaschade 2020 cultuur Zeeuws Maritiem MuZEEum

Subsidie project Batterij met Energie Management Systeem Tholen

Subsidie demonstratieproject De Zeeuwse quinoa-keten

Subsidie Stichting Dockwize 2021

Subsidie demonstratieproject Pilots watergebruik verblijfsrecreatie Zeeland

Subsidie demonstratieproject ZIZo

Subsidie demonstratieproject Kombucha

Subsidie Biobased Delta 2021

2020

project Zeelandtheaters

Subsidie project Watersnoodmuseum

Subsidie demonstratieprojecten duurzame mobiliteit

2017

Kenniswerf Zeeland/DOK41 2017

Subsidie Wiskerke Onions project restwarmtekoppeling tussen Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions

Subsidie Lamb Weston/Meijer project restwarmtekoppeling tussen Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions

2016

bodemsanering Hulsterweg 20 Kloosterzande