Four Freedoms door het jaar heen

Rondom de vier vrijheden van Franklink D. Roosevelt worden in Zeeland het hele jaar door evenementen georganiseerd: lezingen, concerten, tentoonstellingen en activiteiten op scholen. Heel verschillende dingen die één ding gemeen hebben: ze vertellen een verhaal over vrijheid. Een werkgroep met vertegenwoordigers van Zeeuwse bedrijven en organisaties zorgt voor de afstemming van het jaarprogramma, onder de naam ‘Four Freedoms door het jaar heen’ (FFDHJH).

Activiteiten

De werkgroep van de FFDHJH zorgt voor een afwisselend programma met jaarlijks terugkerende evenementen, maar ook met wisselende eenmalige activiteiten voor verschillende doelgroepen. In alle gevallen zijn de Vier Vrijheden van Franklin Delano Roosevelt het uitgangspunt bij de verbinding tussen idealen en (lokale) initiatieven in Zeeland. De vrijheid om te zeggen wat je wilt, om te geloven wat je wilt, maar ook om beschermd te worden tegen armoede en angst.

Van de activiteiten worden jaarverslagen gemaakt. Deze zijn te vinden op https://www.fourfreedoms.nl/nl/door-het-jaar-heen.htm.

De werkgroep

Het programma van ‘Four Freedoms door het jaar heen’ wordt afgestemd in een werkgroep. Door samen naar het programma te kijken ontstaan vaak mooie samenwerkingen en initiatieven. Deze werkgroep komt onder voorzitterschap van de Provincie 6 keer per jaar bij elkaar. De Provincie is geen 'eigenaar' van FFDHJH, maar zorgt voor de algehele coördinatie van de werkgroep en het jaarprogramma. Tijdens overleggen van deze werkgroep zijn vertegenwoordigers aanwezig van:

 • de Provincie Zeeland;
 • De Cultuurwerf/ Bevrijdingsfestival Zeeland;
 • De Drvkkery;
 • ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland/Switch;
 • University College Roosevelt;
 • Roosevelt Foundation;
 • HZ Cult;
 • Roosevelt Institute for American Studies (RIAS);
 • het Bevrijdingsmuseum Zeeland;
 • de gemeente Middelburg;
 • het Anti Discriminatiebureau Zeeland (ADBZ);
 • het Etty Hillesum Huis in Middelburg.

Geschiedenis werkgroep

In 1998 is, onder coördinatie van de Provincie Zeeland, gestart met een samenwerking tussen de organisatoren van het Bevrijdingsfestival Zeeland, Festival Cultureel Gekleurd (Switch) en de RPCZ (uitvoering een Zee van Vrijheid) rond het thema verdraagzaamheid. Met ingang van 1999 is jaarlijks een gezamenlijk aanbod van activiteiten tot stand gekomen. Sinds 2014 zorgt een werkgroep, onder de naam ‘Four Freedoms door het jaar heen’ (FFDHJH), met daarin vertegenwoordigers van Zeeuwse bedrijven en organisaties voor de afstemming van het jaarprogramma.