Met subsidies voert de Provincie het provinciaal beleid uit. Met subsidie kunnen ondernemers zich ontplooien en kunnen maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren. Denk aan het organiseren van een festival of sportmanifestatie. Subsidie is er ook voor agrarisch natuurbeheer, cultuureducatie en het opknappen van oude woningen. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voordat u subsidie aanvraagt is het zinvol meer te weten over de mogelijkheden voor subsidie.


Zoek op onderwerp

Op deze pagina vindt u de subsidiemogelijkheden van de Provincie Zeeland en een overzicht van Europese subsidieregelingen. 

Welke subsidieregels zijn er? Wat zijn de beslistermijnen? Wanneer wordt een subsidie vastgesteld? Antwoorden op deze en andere vragen vindt u op deze pagina.

De Provincie Zeeland publiceert maandelijks een overzicht met verleende subsidies. Dit overzicht, het subsidieregister, bevat informatie over wie subsidie ontvangt, het verleende bedrag en waar de subsidie voor bedoeld is.

De subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen is bedoeld voor het opnieuw gebruiken van lege gebouwen.

Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.