Subsidie aanvragen

Met subsidies voert de Provincie het provinciaal beleid uit. Met  kunnen ondernemers zich ontplooien en kunnen maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren. Denk aan het organiseren van een festival of sportmanifestatie. Subsidie is er ook voor agrarisch natuurbeheer, cultuureducatie en het opknappen van oude woningen. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voordat u subsidie aanvraagt is het zinvol meer te weten over de mogelijkheden voor subsidie.

Zeeboerderij De Wierderij Schelphoek