Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het bestuur bestaat uit vier leden en de commissaris van de Koning, die de voorzitter is van het college. De secretaris/algemeen directeur meemt deel aan de vergaderingen van Gedeputeerde Staten. De leden van Gedeputeerde Staten worden na de provinciale verkiezingen gekozen door de leden van Provinciale Staten voor een periode van vier jaar. Gedeputeerde Staten moet alles wat zij doen uitleggen aan Provinciale Staten.

Leden Gedputeerde Staten: Han Polman, Anita Pijpelink, Harry van der Maas, Dick van de Velde en Jo-Annes de Bat