Uitgelicht

Sloebrug
Sinds maandag 14 september is de Sloebrug in Vlissingen gestremd voor de...
Asfalteren van wegen
Komende tijd voert De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud en Services BV...
Peloton wielrenners foto Cor Vos
De meerdaagse wielerwedstrijd BinckBank Tour in Nederland en België vindt...


Nieuws- en persberichten

Sinds maandag 14 september is de Sloebrug in Vlissingen gestremd voor de scheepvaart.  Uit nadere onderzoeken moet blijken welke herstelwerkzaamheden nodig zijn om de Sloebrug weer veilig te...

Op donderdag 24 september 2020 organiseerde Jouw Zeeland, het jongerennetwerk van Provincie Zeeland, een digitale bijeenkomst over slimme mobiliteit. Vijf jongeren gingen in gesprek met...

De oogstperiode is weer aangebroken. Landbouwers zijn volop bezig met het rooien van hun landbouwproducten. Dat zorgt voor een verhoogde kans op SLIK op de weg. Tijdens deze periode is het...

Komende tijd voert De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud en Services BV in opdracht van Provincie Zeeland asfaltwerken uit aan een aantal provinciale wegen in Noord- en Midden-Zeeland.

Komende tijd voert H4A Infratechniek BV in opdracht van de provincie Zeeland asfaltwerken uit aan een aantal provinciale wegen en fietspaden in Zeeuws-Vlaanderen.

Om het openbaar vervoer in Zuid-Nederland toekomstbestendig te maken, is minimaal 3,5 miljard euro nodig voor investeringen in knooppunten, infrastructuur en andere verbeteringen op en rond het...

De meerdaagse wielerwedstrijd BinckBank Tour in Nederland en België vindt dit jaar plaats van dinsdag 29 september tot en met zaterdag 3 oktober 2020. Op donderdag 1 oktober 2020 gaat de route...

Vanaf maandag 21 september 2020 kunt u als abonnementhouder gratis reizen met de haltetaxi op de routes die normaal door de buurtbussen werden gereden. Bij het reserveren van de haltetaxi dient u...

Op 6 oktober 2020 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Tientallen ondernemers en onderwijsinstellingen kunnen onderzoek gaan doen naar de haalbaarheid van hun innovatieve ideeën. Ze werken samen in zes verschillende projecten die subsidie hebben...