Uitgelicht

Internetconsultatie Natuurbeleid

Geef uw mening over provinciaal natuurbeleid

Het dagelijkse Provinciebestuur werkt op dit moment aan de uitwerking van...
jaarstukken provincie zeeland

Provinciale financiën nog wel onder druk, maar minder onzeker

Gedeputeerde Staten zijn positief gestemd over de uitkomsten van de...
Storten van zand voor Molendijk Oud-Vossemeer

Aanleg fietspad Molendijk Oud-Vossemeer gestart

Provincie Zeeland heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan:...Nieuws- en persberichten

Elf multinationale ondernemingen in de regio Zuid-West Nederland en West-Vlaanderen pakken gezamenlijk de uitdaging op om aan de in Parijs gestelde doelen van 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 te...

Het dagelijkse Provinciebestuur werkt op dit moment aan de uitwerking van haar natuurbeleid. Binnenkort stuurt zij daarvoor voorstellen naar Provinciale Staten. Voor het zover is, geven...

De Provincie Zeeland, Zeeland Seaports, het Ministerie van I&W en Van Citters Beheer (VCB) hebben de overeenkomst ondertekend waarin staat hoe ze gaan samenwerken om de sanering van Thermphos...

Gedeputeerde Staten zijn positief gestemd over de uitkomsten van de jaarstukken 2017. Dat komt omdat financiële onzekerheden over onder andere Thermphos zijn verminderd.

Provincie Zeeland heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan: we maken wegen veiliger en investeren in gedrag. Dat doen we ook op Tholen. Hier is aannemer Dura Vermeer begonnen met de...

Bij de Nautische Centrale Vlissingen worden zeven provinciale bruggen op afstand bediend. De vele weg- en vaarweggebruikers maken dat het bedieningsproces een verantwoordelijke taak is. Meestal...

Provinciewerk is een informatierubriek in de Zeeuwse huis-aan-huisbladen.

In Zeeland kennen de hulpdiensten soms lange aanrijtijden. Daarom verleent de Provincie Zeeland een subsidie om in de hele provincie burgerhulpverlening op te zetten. Dit bevordert de...

Het huidige kruispunt met verkeerslichten op de kruising van de Sloeweg met de Westerscheldetunnelweg en de Bernhardweg West (N254) wordt vervangen door een...

Op 17 april 2018 zal een zitting gehouden worden over een afwijzing van een gelasting Natura 2000-gebied Kop van Schouwen, afwijzing verzoek wijziging omgevingsvergunning Scheepswerf Reimerswaal B...