Uitgelicht

Toekomstschets omgevingsvisie

We krijgen andere wensen op het gebied van wonen en werken en zien...

Vlissingen Sloebrug kanaal door Walcheren

Van vrijdag 12 maart tot zaterdag 20 maart 2021 worden er...

Personen wachten op de buurtbus

Tijdens het coronavirus was het lange tijd niet mogelijk om met de...Nieuws- en persberichten

De Provincie Zeeland organiseert een webinar over het voorontwerp van de Zeeuwse Omgevingsvisie en -verordening.

Tijdens het coronavirus was het lange tijd niet mogelijk om met de buurtbus te reizen in Zeeland. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan hoe we veilig reizen met de buurtbus weer mogelijk kunnen...

Nederland, België en Vlaanderen gaan samen de ontsluiting van North Sea Port per spoor verder uitwerken. Daartoe ondertekenden diverse partijen op woensdag 24 februari een intentieverklaring...

Van vrijdag 12 maart tot zaterdag 20 maart 2021 worden er renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Sloebrug in Vlissingen. Tijdens de werkzaamheden is de Sloebrug tijdelijk gestremd voor de...

Op 2 maart 2021 zal een zitting gehouden worden over bezwaar tegen verlenen vergunning Wet natuurbescherming aan melkveehouderij.

Het Rijk investeert 20 miljoen euro in het Investeringsfonds Zeeland B.V., waarin ondermeer InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds zijn onderbracht. Dat is één van de afspraken uit het...

Meer mensen die Zeeland kiezen als plek om te wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren, een sterker imago dat daaraan bijdraagt en een zelfstandige organisatie die zich daarmee bezig gaat...

Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat in 2050 de Nederlandse economie ‘circulair’ is; er bestaat geen afval meer en grondstoffen worden steeds opnieuw gebruikt. Tijdens de Week van de...

Veebedrijven met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd en willen stoppen, kunnen zich tot en met 28 februari 2021 melden bij de Provincie...

Luzerneteelt scoort uitstekend als het gaat om klimaat en milieu en verdient daarom aandacht in het Nationaal Strategisch Plan, de uitwerking van het nieuwe Europese landbouwbeleid. Dat blijkt uit...