Uitgelicht

auto laden met app, bron: SD Op Weg

Provincie Zeeland organiseert op maandag 10 februari 2020 de...

Uitsnede van voorpagina jaarverslag commissaris Polman
“Want dat vind ik belangrijk: dat alle Zeeuwen kunnen zien hoe wij in het...
Tractor op het land

Op dinsdag 18 februari 2020 worden er twee themabijeenkomsten...Nieuws- en persberichten

Burgemeester en wethouders van Vlissingen, het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben een brief over de marinierskazerne Vlissingen...

Op dinsdag 18 februari 2020 worden er twee themabijeenkomsten georganiseerd over ontwikkelingen Zeeuwse grondmarkt en pacht.

Op 4 februari 2020 zal een zitting gehouden worden over het opleggen van een last onder dwangsom en een afwijzing van een subsidieverzoek.

De 25 meest aansprekende Zeeuwse oorlogfoto's zijn gekozen door het Zeeuwse publiek. Dat was het resultaat van een bijeenkomst in het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp op 15 januari 2020.

Op 10 december 2019 is de vacature voor het burgemeestersambt in de gemeente Schouwen-Duiveland opengesteld. Kandidaten konden hun sollicitatiebrieven tot 13 januari 2020 aan de commissaris van de...

Provincie Zeeland werkt mee aan een natuurlijke, veilige en toegankelijke Westerschelde. Onder andere door 600 hectare getijdennatuur (met eb en vloed) toe te voegen aan de Westerschelde. Voor de...

De Provincie Zeeland voerde in 2019 campagne rondom de evenementen Concert at SEA, Kustmarathon en DAM-X. In totaal hebben 1.850 mensen een gepersonaliseerde video laten maken.

Gedeputeerde Staten is van plan onderstaand voertuig af te voeren en te vernietigen. Indien de rechtmatige eigenaar het voertuig wil terugvorderen, zal hij binnen 4 weken na publicatie van dit...

“Want dat vind ik belangrijk: dat alle Zeeuwen kunnen zien hoe wij in het Provinciehuis en ver daarbuiten samen met vele anderen elke dag proberen het beste te doen voor Zeeland en de Zeeuwen.” Zo...

Provincie Zeeland organiseert op maandag 10 februari 2020 de Conferentie Slimme Mobiliteit in Theater de Mythe in Goes. Deelnemers krijgen deze middag een kijkje in de toekomst op het gebied van...